Uitnodiging avond voor ALLE parochianen

dinsdag 11 december 20.00 uur in Trefpunt, inloop 19.30 uur.

 

 

Donkere wolken pakken zich samen boven de toekomst van onze kerk.

Uw aanwezigheid is van het ALLERGROOTSTE belang

Vervoer of opgehaald worden is mogelijk,

bel 0113 655 997 of 06 24 72 28 06

 

 

Beste parochianen,

In de Pater Damiaanparochie is een (concept) parochieplan voor de toekomst ontwikkeld. Afgelopen dinsdag 4 december is daar een overleg over geweest voor afvaardigingen van de parochiekerncommissies.

Dit plan breekt op een rigoureuze wijze met de afspraken die bij de fusie tot de Pater Damiaanparochie gemaakt zijn.

Toen is afgesproken dat een parochiekern bestaansrecht heeft zolang deze genoeg activiteiten onderneemt (koren, kindernevendienst et cetera, kerkbezoek, actieve caritas, bijzondere vieringen, …) EN voldoende vrijwilligers heeft om de activiteiten uit te voeren EN genoeg geld heeft. Dus vitaal en zelfdragend is. Het nieuwe (concept) parochieplan laat deze visie geheel achter zich en zet in op vergaande stappen in het aantal parochiekernen en kerkgebouwen.

Dit plan kan en zal naar onze inschatting grote gevolgen hebben voor

de toekomst van onze parochiekern en kerk.

Graag willen we u als parochiekerncommissie op de hoogte stellen van de bedreigende ontwikkelingen en samen met u een nadere strategie bepalen.

Wij rekenen daarom op uw betrokkenheid bij onze kerk en op uw aanwezigheid op dinsdag 11 december 20.00 uur in Trefpunt. De koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur.

Uw aanwezigheid is van het grootste belang!!! Als u zich nu niet laat horen, gaat het mis. Tot dan.

 

Ad Schenk, voorzitter parochiekern O.L.V. Hemelvaart te Ovezande