Parochie-avond op 11 december

Maar liefst 90 mensen kwamen af op onderstaande uitnodiging. De actiebereidheid van de aanwezige parochianen was unaniem. Intussen een brief gestuurd naar het pastorale team, het bestuur van de Pater Damiaanparochie en vicaris P. Verbeek. WORDT VERVOLGD……..

 

Donkere wolken pakken zich samen boven de toekomst van onze kerk.

Uw aanwezigheid is van het ALLERGROOTSTE belang

Vervoer of opgehaald worden is mogelijk,

bel 0113 655 997 of 06 24 72 28 06

 

 

Beste parochianen,

In de Pater Damiaanparochie is een (concept) parochieplan voor de toekomst ontwikkeld. Afgelopen dinsdag 4 december is daar een overleg over geweest voor afvaardigingen van de parochiekerncommissies.

Dit plan breekt op een rigoureuze wijze met de afspraken die bij de fusie tot de Pater Damiaanparochie gemaakt zijn.

Toen is afgesproken dat een parochiekern bestaansrecht heeft zolang deze genoeg activiteiten onderneemt (koren, kindernevendienst et cetera, kerkbezoek, actieve caritas, bijzondere vieringen, …) EN voldoende vrijwilligers heeft om de activiteiten uit te voeren EN genoeg geld heeft. Dus vitaal en zelfdragend is. Het nieuwe (concept) parochieplan laat deze visie geheel achter zich en zet in op vergaande stappen in het aantal parochiekernen en kerkgebouwen.

Dit plan kan en zal naar onze inschatting grote gevolgen hebben voor

de toekomst van onze parochiekern en kerk.

Graag willen we u als parochiekerncommissie op de hoogte stellen van de bedreigende ontwikkelingen en samen met u een nadere strategie bepalen.

Wij rekenen daarom op uw betrokkenheid bij onze kerk en op uw aanwezigheid op dinsdag 11 december 20.00 uur in Trefpunt. De koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur.

Uw aanwezigheid is van het grootste belang!!! Als u zich nu niet laat horen, gaat het mis. Tot dan.

 

Sfeervolle terugkomviering

Zondag 18 november was de terugkomviering voor de dopelingen en Eerste Communicanten. Het was een erg sfeervolle viering en drukbezocht.

Feest van en met Sint Maarten

In de viering van zaterdag 10 november 19.00 uur besteedt de RK-kerk van Ovezande aandacht aan het feest van Sint-Maarten. Feitelijk is 11 november de Sint Maarten dag in Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk en in delen van Duitsland. Elke streek kent zijn eigen gebruiken als lampionnenoptocht, liedjes zingen, snoepgoed en vreugdevuren. Maarten van Tours werd in 316 geboren als zoon van Romeinse ouders in het Hongaarse Savaria. In het begin van zijn tienerjaren sloot Maarten zich aan bij het Romeinse leger, waarna hij op 15-jarige leeftijd naar Gallië trok. De legende gaat dat toen hij bij de stadspoorten van de Franse stad Amiens aankwam hij daar een bedelaar aantrof. Maarten had medelijden met de bedelaar en schonk hem de helft van zijn mantel. Deze bedelaar zou echter de belichaming van Jezus zijn en hebben gezegd: ‘Ik was naakt en gij hebt mij gekleed’. Na deze openbaring bekeerde Maarten zich tot het christendom.

In de viering gaan de kinderen met het thema aan de slag in de kindernevendienst. De verwachting is dat een bijzondere gast zich zal aandienen. Wat zal hij te vertellen hebben? Na het luisteren, knutselen en werken in de kindernevendienst wordt de speciale gast meegenomen naar de viering. Bij de afsluiting van de viering zullen we samen met de kinderen het mooie verhaal van Sint Maarten aan alle mensen in de kerk vertellen. Laten we deze avond het licht en warmte met elkaar delen zoals Sint Maarten deed. Iedereen is van harte uitgenodigd om de Sint Maartenviering mee te beleven. Toegang is gratis.

Open Monumentendagen in onze kerk

Op 8 en 9 september is de RK-kerk Ovezande te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur. Op 2 momenten is er elke middag een rondleiding met tekst en uitleg over de geschiedenis van de kerk, het huidige kerkleven en de kunstschatten.

 

FRANCISCUS (dierendagviering)

Dit jaar willen we de dierendag viering een wat andere invulling geven, dan voorgaande jaren. Zeker omdat de geplande datum, zaterdag 13 oktober 19.00 uur, wat verder afstaat van dierendag 4 oktober, wordt het meer een Franciscusviering, en zal er nu geen dierenzegening zijn. Maar het belooft zeker een bijzondere avond te worden. En … natuurlijk mogen de kinderen ook nu hun knuffel meenemen naar de viering.

Want we hebben verteltheater “Francesco” uitgenodigd. Denijs van Killegem kruipt op een soms aangrijpende en dan weer
humoristische wijze in de huid van Franciscus van Assisi. Deze theatermaker brengt momentopnamen uit zijn leven, versterkt met beeld en muziek. Dit alles zal verweven worden in een eucharistieviering waarin pastoor van Hees voor zal gaan. Kortom, weer een bijzondere viering op de tweede zaterdag van de maand!