Auteur: admin

De parochie behoort tot het Bisdom Breda. Onze bisschop is Mgr. Dr. J. W. M. Liesen Veemarkstraat 46, 4811 ZG Breda.  Tel. nr. 076-5223444. Zie ook de site www.bisdombreda.nl Ook regionaal worden zaken samen gedaan. De parochiekern maakt deel uit van de Pater Damiaanparochie. Samen met de H. Mariaparochie op Walcheren is er samenwerkingsverband Boven […]

Meer lezen

Voor betalingen, parochiebijdrage en giften kunt u terecht op bankrekeningnummer NL27RABO03460 08 948 t.n.v. Pater Damiaanparochie (dat is het bankrekeningnr. van onze parochiekern). Door het bisdom worden jaarlijks de tarieven voor bepaalde diensten vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de nieuwe tarieven vastgesteld. Het bedrag voor het stipendium (intentie tijdens de viering) is […]

Meer lezen

De parochiekerk staat in het centrum van Ovezande: Hoofdstraat 60 te Ovezande. Ernaast op Hoofdstraat 58 is de pastorie, tevens administratief centrum en vergaderlocatie van de kern.   Ieder weekend is er een viering, de eerste twee weekenden op zaterdagavond om 19.00 uur, de andere weekend op zondagmorgen om 9.30 uur. Iedere eerste zaterdag van […]

Meer lezen

Onze parochie bestrijkt ruwweg de kernen Ovezande, Driewegen en Ellewoutsdijk. De parochiekerk staat in Ovezande. Enkele foto’s van de kerk en haar interieur zijn gebruikt voor deze website. Op deze site treft U allerlei informatie over de parochiekern aan. De informatie is niet alleen bedoeld voor nieuwkomers maar voor iedereen, die geïnteresseerd is in het […]

Meer lezen