Open Monumentendag

Het weekend van 14 en 15 september is de 33e keer dat Open Monumentendag wordt georganiseerd.

Het thema is: Plekken van Plezier. Het gaat in op de feestelijke en artistieke kant van het leven door de eeuwen heen. De Ovezandse katholieke kerk bestaat dit jaar 160 jaar. In die lange periode zijn er vele feestelijkheden gevierd. Te denken valt onder andere aan de feestelijke processies, het zilveren priesterjubileum van pastoor Van de Ven in 1949 en van pastoor Franse in 1953, het binnenhalen van nieuwe pastoors, de priesterwijdingen, de befaamde koorfeesten, de bijzondere vieringen met Pasen, Kerst, 40 uren gebed, aanbiddingsfeest, patronesfeest, en de actieweekenden georganiseerd door de werkgroep ‘Samen Sterk voor de Kerk’. Nog afgezien van de prachtige beelden en attributen die hiervan getuigen.

Reden genoeg om als katholieke kerk in Ovezande ook mee te doen met het open monumentenweekend. De RK-kerk (Hoofdstraat 60 in Ovezande) is voor bezichtiging  open op zaterdag 14 september van 13.00 tot 17.00 uur. Er zullen passende attributen worden tentoongesteld. Om 14.00 uur en om 15.30 uur zijn er rondleidingen van drie kwartier met tekst en uitleg over het thema in relatie met de kerk.

OVEZANDE steunt de Voedselbank

Afgelopen zaterdag stond Ovezande in het teken van de actie voor Voedselbank De Bevelanden. ‘s-Middags waren er rondleidingen in de dorpsmoestuin, geleid door leerlingen van basisschool De Zandplaat en de moestuinvrijwilligers. Vanaf 17.00 uur was er het dorpsmoestuin diner. Vele mensen hebben bijzondere gerechten gekookt met ingrediënten uit de dorpsmoestuin. Het was verrrassend wat een enorme variatie aan gerechten klaar gemaakt waren. Ruim 60 mensen, waaronder 10 kinderen, hebben genoten van de rijk gevulde dis.

Samen deze maaltijd gebruiken was gezond, gezellig en voor het goede doel. Het resultaat mag er zijn. Bij de maaltijd was een bedrag van € 655,10 bijeen gebracht. Na de collecte in de kerk kwam het totaal uit op een bedrag van € 806,10 voor Voedselbank De Bevelanden.