HEMELVAARTSDAG: kerkenpad.

Al vele jaren is het gebruikelijk om de viering op Hemelvaartsdag samen te doen met de katholieke parochiekernen en PKN-gemeenten uit de omliggende kerken. Dit jaar is parochiekern O.L.V. Hemelvaart in Ovezande weer aan de beurt om de organisatie op zich te nemen. Deze viering op 30 mei is oecumenisch van opzet met als thema “Wie weg ging, blijft”.

Als voorgangers zijn bereid gevonden dominee Egbert Rietveld en pastor Wiel Hacking. Het koor wordt gevormd door leden van de koren en cantorijen uit de gemeenten en parochiekernen, dit onder leiding van Kees Boonman met organist Ab Faase. De collecte is voor de stichting Sawasdee, waarover door Hector Loontjens een toelichting wordt gegeven. We beginnen de dag met een wandeling om 8.30 uur door ons mooie landschap. Op diverse punten wordt tekst en uitleg gegeven over een stukje historie. Onderweg worden er bloemen geplukt die in de kerk in vazen worden gezet (zou het fluitenkruid nog wat zijn? Het is een late Pasen geweest).

Om 10 uur begint de kerkdienst. Zoals altijd is het na afloop samen koffiedrinken en ontmoeting. We hopen op een grote opkomst. Iedereen is welkom.

De kapel wordt aan gedaan bij de wandeling

Klomppopviering te Ovezande: 26 mei

Het is een begin van een mooie traditie aan het worden: de viering op de zondagmorgen in het weekend van Klomppop in de feesttent op het festivalterrein. Ook dit derde jaar worden stoelen klaargezet, wordt een altaartafel gereed gemaakt, wordt bloemversiering bij Maria aangebracht en staan misdienaars en koster klaar om deze bijzondere viering tot een succes te maken. Een en ander weer in goede samenwerking tussen soosbestuur en onze parochiekern. Een mooi voorbeeld hoe gemeenschap en parochiekern elkaar opzoeken, ontmoeten en samen vieren.

Was vorig jaar de doop van Soof Remijnse, voor dit jaar was ons een huwelijksvoltrekking beloofd, maar kandidaten hebben zich nog niet gemeld! Voorganger in deze bijzondere viering is pastor Rens Stobbelaar. Deze heeft zijn wortels in Ovezande liggen, en heeft daarom een speciale band met onze gemeenschap. Voor muzikale omlijsting is er live muziek door duo J.P. en Lonneke de Klerk. Mogelijk brengt de voorganger zijn gitaar mee?

Na afloop van de viering op 26 mei, die om 10.30 uur begint, biedt De Klomp een ieder koffie en thee aan. We hopen u in grote getale te ontmoeten!

Maria gaat mee naar de feesttent op het festivalterrein.

Sint Jozef en de H. Familie in de kijker

 

In RK-kerk Ovezande in de meimaand

 

Op de zondagen in mei is de RK-kerk van Ovezande, Hoofdstraat 60, geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Dan is een prachtige, uitgebreide tentoonstelling te bezichtigen. De expositie is gewijd aan Sint Jozef. En omdat hij de patroonheilige is van het gezin, is ook de Heilige Familie opgenomen in de tentoonstelling.

De heilige Jozef is altijd bescheiden, opzij naast Maria en haar Kind, maar geloof maar dat hij een belangrijke invloed op Jezus heeft gehad. En dat hij zorgzaam voor zijn vrouw was. Als hij gewild had, zou hij zo de politiek in gekund hebben. Hij was immers van het geslacht David en dat verleende hem op voorhand al status. Hij leefde als timmerman in een gehucht ver van de hoofdstad Jeruzalem. Timmerman ……meubels, hekwerken, kippenhokken en als hij op Ovezande gewoond had, misschien wel klompen.

Het dorpje Smakt bij Venray is het enige bedevaartsoord van de Heilige Jozef in Nederland. In de kapel uit 1699 kwamen door de jaren heel veel verloofde stellen op bedevaart, omdat Sint Jozef de patroonheilige van een gelukkige levenstaak is. Het trekt jaarlijks zo’n 25.000 pelgrims uit Nederland. Tegenwoordig is de gerestaureerde kapel ook een mijlpaal op het Pieterspad. Jozef wordt vaak afgebeeld met een lelietak, symbool van de kuisheid. De lelie geeft ook aan dat de echtgenoot van Maria is. Omdat hij timmerman was, ontbreken een zaag, bijl en winkelhaak als attribuut natuurlijk niet.

Als patroonheilige beschermt hij opvoeders, wezen, reizigers en -door de kerk sterk gepropageerd- arbeiders. Zijn patroonschap bij woningnood en voor het verkrijgen van een goed huis grijpen terug op het stalletje in Bethlehem.

Het is belangrijk dat op Sint Jozef 19 maart de zon schijnt “Sint Jozef helder en klaar, geeft licht een vruchtbaar jaar”.

De opening van de tentoonstelling is op zondag 5 mei om 15.00 uur met een lezing door vicaris Paul Verbeek. Inloop met koffie/thee/fris voor de kinderen is vanaf 14.30 uur. Toegang is gratis