Terugkomviering

Reserveren is noodzakelijk

Parochiekern Ovezande maakt weer een start met een aantal bijzondere vieringen en bijeenkomsten. Uiteraard alles volledig corona-proof!!

Voor  een aantal van deze bijzondere vieringen is reserveren noodzakelijk. In de kerk kunnen 73 mensen volgens de coronarichtlijnen zitten. Bij de bijzondere vieringen kan het zijn dat er meer mensen willen komen dan 73. Vandaar dat we dan kunnen voor vooral aanmelden.

Voor de reguliere vieringen is aanmelding niet nodig. Dan kunnen de aantallen wel in de kerk. In dat geval volstaan we met registratie achter in de kerk.

Bij de bijzondere vieringen op 3 oktober 19.00 uur (Dierendag + Mobiele kerk), 10 oktober 19.00 uur (Damiaanviering in cluster Zuid), 1 november 14.30 uur Allerzielen en 7 november 19.00 uur viering (vicaris Verbeek gaat voor en lezing Maria, die de knopen ontwart) is vooraf reserveren noodzakelijk. In volgorde van aanmelding en vol=vol!

Aanmelden kan via mail www.rk.ovezande@zeelandnet.nl of via een brief in brievenbus kerk of pastorie met naam+adres+welke viering+aantal mensen uit 1 bubbel

Parochiebijdrage

In het septembernummer van Parochienieuws komt tevens de acceptgiro mee voor de Parochiebijdrage 2020. Vanwege de gesloten kerk door de Coronacrisis hebben we dit uitgesteld van juni naar september. Warm bij u aanbevolen, sowieso al en nu nog extra aangezien de coronaperikelen ook voor onze kerk nadelige financiële gevolgen hebben.

Dierendagviering en mobiele kerk

Bij de dierendagviering worden na afloop buiten niet alleen de dieren gezegend door pastoraal werker Alida van Veldhoven maar ook onze nieuwe mobiele kerk. De mobiele kerk is een bijzonder project. Het gaat om het realiseren van een mobiele kerk, een initiatief van het project Kerk in de Buurt. Het idee is: Als mensen niet meer naar de kerk gaan, komt de kerk naar de mensen. Bij hoogtijdagen en events zal het kerkje ‘present’ zijn.

In het kerkje is gelegenheid een kaarsje aan te steken, een gebedskaart in te vullen, en eventueel een mailadres achter te laten. In Beilen (Drenthe) combineert men het met een gebedsboom, waar de gebeden in gehangen kunnen worden. De kerk is ongeveer zo groot als een wachthuisje. Er is ruimte voor een persoon, eventueel samen met een kind. De achterwand bestaat uit een spiegel. Die spiegel roept verstilling op en soms ook ontroering. Een ervaring uit Beilen: ‘Ik had niet gedacht dat ik mezelf in de kerk zou tegenkomen’ was een reactie van een bezoeker. Het kerkje is grotendeels klaar. Nathan Schenk heeft de mobiele kerk ontworpen en beetje bij beetje gecreëerd en opgebouwd. Bij het in elkaar zetten heeft Tim van Beek geholpen. De mobiele kerk wilden we voor het eerst inzetten bij de Klomppop-viering maar helaas…

Andere mogelijkheden bij Straatfestival, bij de Solexrace, bij de actiedag bij WoZoCo NieuwSande, bij de kerststallen tocht etc etc. De mobiele kerk willen we tevens ter beschikking stellen voor andere katholieke parochiekernen bij activiteiten maar ook voor onze PKN-kerken uit de regio. De kerk wordt zo gemaakt dat deze is te rollen en plat op een aanhangwagen kan worden vervoerd. De Stichting Jacob Timmerman draagt bij in de kosten. Omdat er nog weinig tot geen activiteiten zijn, kan de mobiele kerk nog niet echt worden ingezet. Maar … dat komt weer wel. Misschien bij de kerststallentocht dit jaar? Zeker de moeite waard om de zegening van de dieren mee te maken en ook de inzegening van de Ovezandse mobiele kerk. Komt allen!

De mobiele kerk oftewel Tiny Church in opbouw.

Theehuis De Pastorie

 Al meerdere keren hebben we in onze parochiekern naar een bredere (her)bestemming voor de pastorie gekeken. Dan houden we rekening met meerdere facetten die meegewogen moeten worden in de uiteindelijke beslissing. Daarbij zitten zaken als de onderhoudskosten van de pastorie, maatschappelijke ontwikkelingen en doelen die andere partijen voor ogen hebben en waar de parochiekern op in kan spelen, het beschikbaar houden van voldoende ruimte om de parochieactiviteiten te kunnen uitvoeren, voldoende kwaliteit van deze ruimte. Uiteraard is het belangrijk om rekening te houden met het draagvlak in de parochiekern en dorp Ovezande m.b.t. de andere bestemming van de pastorie. Gepasseerd zijn in het verleden om er woonunits in te maken en later een overnachtingsplaats voor grotere groepen in relatie met bezinningsmomenten. Goede pogingen maar ze hebben niet tot resultaat geleid. Momenteel komt de kwaliteit van de ruimte voor eigen gebruik in het gedrang. Met het nodige vrijwilligerswerk zijn de voor- en achterkamer al eerder aangepakt: behangen, schilderen, nieuwe gordijnen e.d.. Dat alles voldoet nog steeds. Wat echter op geen enkele wijze meer voldoet, zijn vooral de keuken, bijkeuken en de hal. De keuken zelf en het halletje ervoor zien er niet meer uit. Je kunt eigenlijk zo in de pastorie geen mensen meer ontvangen. De muren bladeren af. Daarbij zijn de keuken zelf en het toilet zeer gedateerd. Zodoende hadden we en hebben we het voornemen om dit aan te pakken. Ook weer met medewerking van vrijwilligers, maar met alleen vrijwilligers zal het niet lukken. Onlangs zijn we met Zeeuwse Gronden in gesprek geraakt over een nieuw initiatief. Zij willen in de pastorie graag een soort Engels theehuis beginnen. Dat wordt voor hen een mooie aanvullende vorm van dagbesteding. Wat achtergrond bij initiatief Theehuis De Pastorie als ontmoetingscentrum: In de Pastorie van Ovezande willen we graag zo een ontmoetingsplek creëren. Een plek waar fietsers even kunnen bijtanken, hun route beginnen, een tip krijgen van een Ovezandenaar waar het mooiste plekje is om langs te fietsen. Een plek ook voor de mensen van het dorp waar ieder mens tegen een betaalbare prijs iets lekkers kan nuttige met liefde gemaakt. Waar mensen die anders alleen aan tafel zitten met hun krant samen met dorpsgenoten en passanten iets drinken of een zelfgemaakte kom soep kunnen eten. Niet commercieel opgezet maar een tere plek in het landschap waar mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans krijgen om weer mee te doen, om eigenwaarde op te bouwen, iets kunnen betekenen voor een ander en hun talent kunnen inzetten. Ook voor hen is de ontmoeting van onschatbare waarde. Een product serveren, met liefde gemaakt, is net zo heilzaam dan in gezamenlijkheid eten of een kopje thee en koffie drinken. We willen een feestje maken van het dagelijks moment van thee en koffie drinken. Daarnaast zullen we wanneer daar vraag naar is zeker een lekkere soep en een goed broodje serveren. Het is allemaal heel kleinschalig waarbij het meer om de beleving gaat dan om de aantallen. Voor Zeeuwse Gronden gaat het om zinvolle dagbesteding te creëren en om via een dergelijk initiatief de verbinding met de samenleving/het dorp te versterken. Zij willen wel dat mensen er gebruik van gaan maken maar het gaat hen absoluut niet om aantallen. Voor de parochiekern biedt het de mogelijkheid om beter gebruik van de pastorie te maken, niet vanwege geldelijke argumenten maar vooral voor een beter maatschappelijk gebruik. Verder kan het aanleiding zijn ruimtes als keuken, hal en toilet op te knappen. Het gaat bij dit initiatief sowieso om huur voor de medegebruiker. Hoofdgebruiker blijft de parochiekern. Zeeuwse Gronden wil 3 dagen van ongeveer 9.00 uur tot 16.00 uur de voor- en achterkamer gebruiken voor hun theehuis. Keuken, bijkeuken, tuindeuren en hal stonden toch al op de nominatie om op te knappen. Wat dat betreft, komt het wel goed uit. Er is intussen een compleet projectplan Theehuis De Pastorie geschreven, dit is tijdens een extra vergadering in het zomerreces besproken door de parochiekerncommissie. Iedereen is heel enthousiast. We zijn werkgroep voor werkgroep langs gelopen om te kijken waar het zou kunnen schuren met de werkzaamheden van de werkgroepen. Er zijn wellicht wel wat aanpassingen nodig maar we zijn geen onoverkomelijke problemen tegen gekomen. Zodoende is het plan goedgekeurd en nu voor gelegd aan het bestuur van de Pater Damiaanparochie. Daarna moet nog goedkeuring aan het bisdom worden gevraagd. Wordt vervolgd.

Er is sowieso onderhoud noodzakelijk in de pastorie.

Damiaanviering

Op zaterdag 10 oktober 19.00 uur vindt in Ovezande een Damiaannviering plaats voor cluster Zuid (Kwadendamme, Hansweert en Ovezande).

De nadere invulling volgt nog!