23e korendag in Ovezande

Voor de drieëntwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 9 november de studiedag Contactdag Zeeland.
Het thema van de studiedag dit jaar is: “Ga op weg….. Het is de titel van een lied van tekstschrijfster Hanneke ter Maat en op muziek gezet door Sabastian Holz. Het lied is opgenomen in de vorig jaar verschenen Franciscaanse liedbundel.
De liederen die dit jaar in de liedbundel zijn op genomen komen uit de Franciscaanse liedbundel. Maar men zingt ook enkele liederen die volgend jaar op de Zangdag van de drie zuidelijke bisdommen wordt georganiseerd. Tijdens de afsluitende eucharistieviering worden ook liederen gezongen ter ere van de H. Willibrordus, waar van we de feestdag vieren op 7 november.
De studiedag voor de koren begint om 14.30 uur. De zangsessies staan onder leiding van Marcel Mangnus en Jan Schuurmans. Marcel is ondermeer organist-titularis van de St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Jan is onder anderen kerkmusicus in de Antoniuskathedraal te Breda

De studiedag Contactdag van zaterdag 9 november wordt afgesloten met de viering van de eucharistie om 19.00 uur in de RK-kerk van Ovezande, Hoofdstraat 60. In de viering zullen de ruim 60 deelnemers van de dag fungeren als projectkoor. Voorganger in de viering is vicaris Paul Verbeek. Iedereen is van harte uitgenodigd om de viering met dit grote Zeeuwse koor mee te maken.

160 jaar katholieke kerk in Ovezande

Op 23 november a.s. is het 160 jaar geleden dat de Ovezandse katholieke kerk -na een bouwperiode van net geen 8 maanden- is ingewijd door deken Thomas van ‘s-Heerenhoek. Een haast niet voor te stellen prestatie. Blijkbaar was er in Ovezande veel elan om nu eindelijk (weer) een eigen kerk te hebben!

 

10 jaar geleden hebben we een jaar lang met een scala aan activiteiten stil gestaan bij het bijzondere jubileum. Feitelijk hebben dat jubileum en de aanloop er naar toe opgeleverd dat vele nieuwe initiatieven en bijzondere vieringen zijn opgepakt. Het heeft -net als bij de bouw van de kerk- voor veel vernieuwd elan gezorgd.

Dit jaar heeft het kerkgebouw weer een kroonjaar. In de viering van zondag 24 november willen we daar graag bij stil staan. Deze keer geen jaarrond programma maar wel extra aandacht in de viering van zondag 24 november. In de viering gaat pastoor Van Hees voor en zal de muziek worden verzorgd door onze beide koren PIUS X en Oal In.

Na afloop van de viering is er ruimte voor ontmoeting met koffie/thee met wat lekkers erbij. Daar nodigen we u graag voor uit!

In de viering is een extra collecte voor het reilen en zeilen van onze eigen kerk.

In die 160 jaar hebben velen zich met hart en ziel ingezet voor de Ovezandse RK-kerk. In het boek Een baken van het Roomse Leven (2009) van Piet Rijk en Ad Schenk is daar een heel hoofdstuk aan gewijd: Velen hielpen mee.

Een bonte stoet van dienstbare mensen, veelal vrijwilligers, passeren in het boek: kosters, pastoorsmeiden, misdienaars en acolieten, zelatrices, de zangkoren, de zouaven, het kerkbestuur, het armbestuur, de bloemengroep, te veel om op te noemen. En dan hebben we het nog eens over de vele RK-groepen als de school, scouting, de propagandaclub, de Hanze, Sint DeusDedit, Ovezandse afdeling der Processie-Broederschap van O.L. Vrouwe en broederschappen van de Heilige Kindsheid, van den Sint Pieterspenning, van Kevelaer, van de Retraitepenning, van de Missiën, van den H. Geest en van den Zalige Dood.

Ook nu anno 2019 zijn velen betrokken bij het reilen en zeilen van de kerk. Met een pastoraal team op enige afstand ligt die bal om de Ovezandse kerk te runnen bij de parochiekern zelf. Dat vergt de inzet van velen.

In een kleine 30 werkgroepen zijn mensen actief voor de kerk. Heel divers van besturen tot zieken bezoeken, van de kindernevendienst tot de kerkschoonmaak, van zingen tot de (financiële of leden) administratie. Al die taken zijn noodzakelijk en wenselijk en in dezelfde mate belangrijk voor het  geheel. Nog al wat mensen komen we in meerdere werkgroepen tegen! Onlangs hebben we de balans van ons vrijwilligersbestand weer opgemaakt. We tellen nu zo’n 100 vrijwilligers.

Als parochiekerncommissie grijpen we het 160-jarig bestaan ook aan om de vrijwilligers in het zonnetjes te zetten. Als kerk zijn we hen veel dank verschuldigd! Die dank en respect voor hun inzet willen we zo 24 november onderstrepen door hen een eenvoudige doch voedzame lunch aan te bieden. Dit vindt plaats in het schietkot aan de Landweg. De vrijwilligers zijn onlangs middels een persoonlijke kaart uitgenodigd. Zij worden na de viering en koffie/thee tussen 11.45 en 12.00 uur in het schietkot verwacht.  Beste vrijwilliger, geef u tijdig op voor de vrijwilligerslunch.

 

We hopen de vrijwilligerslijst compleet te hebben. Mocht u echter als vrijwilliger geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, geef dat dan a.u.b. door via aschenk@zeelandnet.nl. Schroom niet, dan kunnen we het herstellen!

OVEZANDE steunt de Voedselbank

Afgelopen zaterdag stond Ovezande in het teken van de actie voor Voedselbank De Bevelanden. ‘s-Middags waren er rondleidingen in de dorpsmoestuin, geleid door leerlingen van basisschool De Zandplaat en de moestuinvrijwilligers. Vanaf 17.00 uur was er het dorpsmoestuin diner. Vele mensen hebben bijzondere gerechten gekookt met ingrediënten uit de dorpsmoestuin. Het was verrrassend wat een enorme variatie aan gerechten klaar gemaakt waren. Ruim 60 mensen, waaronder 10 kinderen, hebben genoten van de rijk gevulde dis.

Samen deze maaltijd gebruiken was gezond, gezellig en voor het goede doel. Het resultaat mag er zijn. Bij de maaltijd was een bedrag van € 655,10 bijeen gebracht. Na de collecte in de kerk kwam het totaal uit op een bedrag van € 806,10 voor Voedselbank De Bevelanden.