Speciale dieren- en knuffelzegening

Op zaterdag 1 oktober, drie dagen voor Werelddierendag, besteedt de katholieke kerk van Ovezande in haar viering van 19.00 uur speciale aandacht aan de naamdag van Sint Franciscus. We gaan kennis maken met Franciscus van Assisi, de beschermheilige van de dieren. Werelddierendag wordt gevierd op 4 oktober, de dag na de sterfdag van de grote dierenvriend Franciscus van Assisi. Omdat hij zo vol van Gods liefde was, brandde hij van liefde voor mens en dier en heel de natuur. Franciscus leert ons dat de schepselen in de natuur er niet allereerst zijn om geëxploiteerd te worden, maar dat ze naar God verwijzen.

In deze dienst mag iedereen zijn huisdieren of knuffels meenemen. Natuurlijk horen de kleine dieren wel in kooi, bench of aan de lijn. Naast volwassenen zijn ook kinderen van harte welkom: hou je heel veel van je knuffel of huisdier, breng dat dan gerust mee naar de viering. Jouw dier krijgt dan de speciale dierenzegen. Paarden en andere grotere dieren zijn welkom in de pastorietuin en zullen daar rond 19.45 uur worden gezegend. We maken er samen met jou en alle dieren een feestelijke viering en een gezellige dierenboel van. Pastoor Van Hees zal voorgaan in deze viering. Het koor Oal-In zal passende liederen ter ere van Franciscus zingen. Zingt u zelf ook mee? Om zo samen te vieren en stil te staan bij de dieren en al het moois van heel de schepping.
Het is voor mens en dier, jong en oud de moeite waard om de dierenzegening mee te maken. Iedereen is van harte welkom. 

Allerzielenviering

Een mooie, waardevolle traditie is om op de zondag het dichtstbij Allerzielen (2 november) bijeen te komen en onze lieve doden te gedenken. De namen worden genoemd van hen die ons het afgelopen jaar ontvielen en er wordt voor hen een kaars aangestoken. Net als vorig jaar voor het eerst, willen we ook dit jaar mensen in de gelegenheid stellen om een geliefde, familielid of vriend(in) te gedenken in de viering. ook hun namen woeden genoemd en een lichtje ontstoken. Aansluitend aan de viering brengen we gezamenlijk een bezoek aan het kerkhof waarbij alle graven gezegend zullen worden. Deze speciale viering is op zondag 30 oktober en begint om 14.00 uur. Voorganger is pastor Rens Stobbelaar. Indien u een dierbare overledene wilt laten noemen, kunt u dat doorgeven via rk.ovezande@zeelandnet.nl of via een briefje in de brievenbus van de kerk of pastorie. U bent van harte welkom!

10 september Actie voor dorpsmoestuin / Voedselbank

Op 10 september is er Open Monumentendag met als thema: duurzaamheid. We geven hier
op verrassende wijze aandacht aan het achtste werk van Barmhartigheid: de zorg voor de schepping. Onze kerk is open van 13.00 tot 17.00 uur voor bezoekers. Maar dat is lang niet alles….
Tegelijkertijd is er een DOE en BELEEF-activiteit ten behoeve van de Voedselbank en Dorpsmoestuin: Ovezande Hapt en Stapt. Het is een activiteit voor jong en oud. Er kan vanaf 13.30 uur gestart worden vanaf de kerk. Met uw deelnemerskaart doet u al wandelend mee met een groene fotopuzzeltocht, waarbij u onderweg proeverijtjes en groene opdrachten tegen komt. Uiteraard komen we in de Dorps- moestuin en de vlinderidylle, maar er zijn nog meer verrassende plekjes.
Rond 15.30 uur verwachten we iedereen weer terug bij de kerk. Dan sluiten we Ovezande Hapt en Stapt samen af met een gezellig samenzijn waarbij pannenkoeken, wafels en een drankje te koop zijn.
Een routekaart met alle proeverijen inbegrepen kost € 2. De opbrengst hiervan is voor de voedselbank en dorpsmoestuin. Met Ovezande Hapt en Stapt willen we iedereen op een leuke manier kennis laten maken met alles wat groeit en bloeit in onze directe omgeving en tegelijkertijd het goede doel steunen.
Uiteraard mogen ook mensen van buiten Ovezande in Ovezande komen Happen en Stappen. Wees welkom. Meer informatie volgt op www.dorpskrantovezande.nl, via schoolnieuwtjes en de volgende uitgave van Parochienieuws.

De kleurplaat:

Bedevaart naar het Vrouweputje

Op zondag 28 augustus is er geen viering in de RK-kerk in Ovezande maar een bedevaart met viering bij het Vrouweputje aan de Oostweg in het buitengebied van ‘s-Heer Arendskerke.

Overal in de wereld zijn plaatsen waar Maria volgens overleveringen verschenen is aan mensen en waar zij boodschappen heeft doorgegeven. Volgens de verhalen ontsprong op een aantal van deze plaatsen een bron. Zo ontstonden bedevaartsplaatsen. De bekendste, zoals Lourdes en Fatima, trekken jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Dankzij wonderbaarlijke genezingen van zieken en steun die mensen ontvangen, worden deze plaatsen als heilig beschouwd.

Ook in Zeeland kennen we meerdere bedevaartsplaatsen waar mensen vroeger naar toe liepen voor genezing of om boete te doen. Zo zijn er over het Vrouweputje diverse verhalen en legenden bekend. Maria zou bij de bron zijn gezien en er zouden mensen genezen zijn door het zuivere water. Engel Rentmeester werkte toen hij 17 jaar oud was (in 1937) in de buurt van het Vrouweputje. Volgens hem was er in die tijd een paard met een kapot been: “Daar hebben ze water op gestreken dat uit het Mariaputje kwam, en het was zo genezen.”

Als parochiekern met Maria als patrones willen we het Vrouweputje een keer centraal stellen. Het wordt een viering om 11.00 uur met voorganger Rens Stobbelaar. Voor zitplaatsen wordt gezorgd. Er is gebed, gezang en muziek. De collecte tijdens de viering is bestemd voor het Vrouweputje. Daarmee kan de Stichting onderhoud plegen en het zo voor de toekomst behouden. 

Voorafgaand aan de viering gaan we op bedevaart naar de locatie. Dat kan al wandelend, fietsend of per auto.

De wandelaars verzamelen om 9.00 uur voor onze kerk en rijden met auto’s naar ‘s-Heer Hendrikskinderen. De wandelroute start bij wandelknooppunt 25, op de hoek van de Oude Rijksweg en de Ruychrockstraat. Daar bij de basisschool en kerk is voldoende parkeerruimte. Zij wandelen daarna samen zo’n 3 km via een mooie route naar het Vrouweputje. Na afloop wandelt de groep via een andere route terug naar de auto en wordt wie is meegereden weer netjes thuis gebracht. De fietsers vertrekken om 9.00 uurbij de RK-kerk in Ovezande en rijden een route van ongeveer 15 km en na afloop via een andere route weer terug. Uiteraard kunt ook zelf wandelend of fietsend op bedevaart vanuit een zelf gekozen startplaats voor uzelf, uw gezin of een groep.

Wilt u of kunt u niet wandelen of fietsen, geen probleem: ook vervoer met de auto is mogelijk. Graag verzamelen om 10.15 uur bij de RK-kerk. Uiteraard wordt u na afloop weer netjes naar de kerk gebracht.

U wordt verzocht om een eigen lunchpakket mee te nemen. Na afloop van de viering, tegen 12 uur, gaan we samen

samen op prachtige terrein van het Vrouweputje picknicken. Voor (choco)melk en thee wordt gezorgd. Rond 13.00 uur vertrekken we weer, zodat we zeker om 15.00 uur weer terug zijn.

Voor wie wil meerijden voor de bedevaart al wandelend of per auto, graag even melden via rk.ovezande@zeelandnet.nl of via Ad Schenk, telefoon 06 – 24 72 28 05. Mocht het weer absoluut niet meewerken, dan vindt de viering om 11.00 uur in de kerk (Hoofdstraat 60) plaats. 

Blijf op de hoogte via www.rkovezande.nl onder Nieuws, of bel 06-24 72 28 06. 

Iedereen is van harte welkom, jong, oud en ertussen in, wel of niet katholiek, wel of niet uit Ovezande, wees welkom om mee op bedevaart te gaan en deze belevenis te ervaren.

(kinder)theatervoorstelling Eindelijk Thuis

Op zaterdag 18 juni vindt er om 15.30 uur in de RK Ovezande een bijzondere theatervoorstelling plaats. Het is een spannende en verrassende voorstelling, voor kinderen, jongelui en volwassenen. 

DRINGEND VERZOEK, als het u wat lijkt voor uzelf, uw gezin, uw kinderen, uw kleinkinderen, geef u dan a.u.b. op. LIEFST zo spoedig mogelijk. Misschien kent u nog iemand die u ook kunt aansporen om zich aan te melden.

Aanmelden is verplicht en kan eenvoudig via www.zingenindekerk.nl, kies dan bij Feest van Hoop voor Bestel jouw tickets, dan verschijnt ook Simon en Zo in Ovezande.

Met zijn allen kunnen we deze mooie voorstelling voor Ovezande en omgeving behouden en door laten gaan.

NOMINATIE DAMIAANPRIJS 2022

DAMIAANPRIJS 2022 gaat naar (W)arm-kracht

De nominatie van de Dorpsmoestuin Ovezande voor de Damiaanprijs was een hele eer. Vandaag was in de Sint Antoniuskapel in Leuven de uitreiking van de Damiaanprijs 2022, een prijs uitgereikt door de paters van de Heilige Harten en Damiaan Vandaag. Dit voor een groep of organisatie die zich -in de geest van Damiaan- op bijzondere wijze onderscheidt door de inzet en engagement voor kwetsbare medemensen, voor mensen die mensen die uit de boot vallen en niet echt of te äeinig meetellen in de maatschappij.

Gememoreerd werd dat alle laureaten geweldige initiatieven zijn die Damiaanwaardig zijn. Uit een tiental nominaties is (W)arm-kracht uit Vilvoorde gekozen, een project voor armoede en eenzaamheid bestrijding. Met een afvaardiging van de Dorpsmoestuin en de RK-kerk waren we aanwezig bij de uitreiking. Uiteraard hebben we nog een bezoek gebracht aan de crypte van Pater Damiaan.

De heilige pater Damiaan (1840-1889) leefde dan wel twee eeuwen geleden, toch blijft zijn boodschap van verbondenheid, respect en solidariteit over grenzen heen brandend actueel. Ook vandaag inspireert Sint-Damiaan heel wat mensen en organisaties wereldwijd om actief werk te maken van een menswaardige en

solidaire samenleving waar iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid, godsdienst of levensovertuiging.

De Damiaanprijs zet mensen en organisaties in de kijker die zich dagelijks in de geest van Sint-Damiaan inzetten voor mensen in nood en steekt hen een hart onder de riem. De bekroning wil niet zozeer grote organisaties of initiatieven onder de aandacht brengen, maar juist die groepen van mensen of organisaties die in de schaduw bergen verzetten en grenzen verleggen voor medemensen in nood. ‘Damiaan Vandaag’, een project van de Vlaamse en Nederlandse tak van de congregatie van de Heilige Harten, brengt op deze manier hulde aan een organisatie

of een project als erkenning voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen in nood.

Parochiekern Ovezande heeft de dorpsmoestuin uit Ovezande genomineerd voor de Damiaanprijs 2022. We zijn ervan overtuigd dat de dorpsmoestuin ruim voldoet aan de gestelde criteria en in die zin ook de Damiaanprijs verdient. Anderzijds zullen er vele geweldige initiatieven worden genomineerd. Kortom, spannend! De uitreiking van de Damiaanprijs zal plaatsvinden op zondag 8 mei 2022 om 12.00 uur in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven.


Kerksluitingen

Dinsdag 22 maart is er een bericht binnen gekomen over de sluiting van een aantal kerken in de Pater Damiaanparochie. De brief is bijgevoegd. Op basis van een aantal argumenten is een keuze gemaakt voor de sluiting van 3 kerken rond de komende jaarwisseling. De kerk van Ovezande zit daar gelukkig niet bij. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de vitaliteit van onze parochiekern. Op donderdag 7 april is er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in onze kerk. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. 

Als parochiecommissie doen we een dringende oproep aan u om zeker 7 april ook te komen luisteren en vragen te stellen. Want, al blijft de kerk van Ovezande de komende 4 jaar open, ook hier zal een en ander veranderen. Feitelijk zijn we straks niet meer de kerk van Ovezande alleen. Ook de vrijwilligers en de parochianen van de kerken die sluiten verdienen een plekje in hun nieuwe kerk. 

Een andere heikel punt is dat over 3 jaar een besluit wordt genomen welke 2 van de kerken van Kwadendamme, Heinkenszand en Ovezande ook nog zullen worden gesloten. Dat is een weinig hoopvol perspectief en nodigt niet erg uit om nu samen aan de slag te gaan om van 5 kerken naar 3 te gaan en zoveel mogelijk vrijwilligers en parochianen aangesloten te houden. Kortom, genoeg te bespreken. Zeker op een dergelijke avond moeten we als Ovezande onze betrokkenheid bij de kerk laten zien door met velen aanwezig te zijn. Wat ons betreft, is iedereen -parochiaan of niet- van harte uitgenodigd.

Wees welkom op 7 april!

Mobiele kerk op reis

In 2022 gaat de Ovezandse mobiele kapel meerdere keren op reis. Op 2 april is de kapel op het Scheldeplein in Vlissingen te vinden, 29 mei bij de Klomppopviering en ’s midddags bij het Straatfestival, 4 juni bij de Dag van het Landschapspark, 9 juli bij de braderie in Heinkenszand, 13 juli bij de Kraaijert on Lewedorp, 22 juli bij de Dag ter ere van Maria Magdalena. Ook brengen we dit jaar nog een bezoek aan de Cornelia in Zierikzee.