Alternatief kerkepad Hemelvaart

Bekijk het Ommetje van Ovezande

Bisdom denkt na over situatie na 1 juni

Geen eerste H. Communie

Zie https://nos.nl/2333969

ONLINE kerkdiensten in parochie

Geliefde Parochianen van de H. Pater Damiaan- en de H. Mariaparochie – Walcheren,

Vanwege de corona-crisis kunnen we niet samenkomen in de Eucharistie of de Woord- en Communieviering. Dat vinden we allemaal heel spijtig. Toch nodigen wij u graag uit om aan de digitale Eucharistieviering deel te nemen. Deze viering vindt plaats 

elke zondag om 11.00 uur en ook elke dinsdag om 09.30 uur 

in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes. 

De website die u moet kiezen is: www.kerkdienstgemist.nl

Zegt het voort !

Blijf gezond, blijf bidden en hartelijke groeten, U kunt ons volgen en de mededelingen lezen op de website van de H. Pater Damiaanparochie www.paterdamiaanparochie.nl

Fons van Hees, pastoor

Onze kerk 1e PAASDAG op Omroep Zeeland

Op Eerste Paasdag komt de allereerste uitzending van Geloof in Zeeland vanuit onze Ovezandse kerk. Deze woensdag in de Goede Week is de hele dag in de kerk gefilmd, ook met een drone vanuit de lucht.

In de viering gaan classis predikant Arie van der Maas (voormalig dominee in Driewegen) en pastoor Fons van Hees voor. Het is oecumenische viering met meer facetten dan in een gewone viering.

De uitzending op met Pasen is van 9.00 tot 9.30 uur en wordt elk half uur herhaald.

Tulpen bij Maria

Dankzij het initiatief van 2 wandelaars en Mariavereerders is Maria in de veldkapel in Oud Ovezndseweg vereerd met rode en gele tulpen. De tulp staat voor liefde en geloof, hoe passend in deze onzekere tijden….

Gebed

Jonge gezinnen/kinderen ….. de kerk komt naar u toe

Onze kerk in CORONA-tijd

Het coronavirus is momenteel niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook in onze parochiekern O.L.V. Hemelvaart heeft het coronavirus veel effect op de geplande activiteiten. Bijna dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen. De laatste stand van zaken is dat voor de kerk ALLE PUBLIEKE VIERINGEN ZIJN AFGELAST TOT EN MET PINKSTEREN. Verder zijn van overheidswege alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni.

De kerk is wekelijks geopend op woensdag 19.00-19.15 uur en op de reguliere tijd van de viering (1e en 2e zaterdag van de maand 19.00 -20.00 uur en de andere weekenden op zondag 9.30-10.30 uur). Dit om even te kunnen bidden en/of een kaarsje op te steken. Tevens kan dan het kerkboekje worden meegenomen, ook handig om de eucharistieviering op t.v. mee te kunnen doen.

Gewijde Palmtakken

De palmtakken worden gewijd door pastoor Van Hees tijdens een viering zonder parochianen met Palmpasen. Een gewijde palmtak is voor u beschikbaar op woensdag 8 april 19.00 uur in de kerk.

Vergeet de vastenactie NIET!

De vastenactiezakje worden definitief niet huis-aan-huis opgehaald. Dat is nu niet verantwoord. De bestemming is het prachtige project Bianca Couture in Burkina Faso. Het zou toch wel erg triest zijn wanneer nu door de Corona-perikelen de opbrengst van de vastenactie achter zou blijven. Vandaar mijn dringende oproep om mee te doen voor Bianca Couture door het vastenactiezakje met inhoud in te leveren in de brievenbus van kerk of pastorie of een bedrag over te maken op het op de envelop vermelde rekening nummer: NL37 RABO 03460 04306 t.n.v. PCI Pater Damiaan Ovezande onder vermelding van Vastenactie. Laat dit mooie project niet de dupe worden. Meteen doen!

Uw hulp is hard nodig!

Graag extra aandacht voor de tijdcollecte die bij Parochienieuws zit, ook uw hulp -al is het maar beperkt- is van groot belang voor de toekomst van onze kerk. Graag ingevuld retourneren via rk.ovezande@zeelandnet.nl of in de brievenbus bij kerk of pastorie.

PASEN komt er aan.

Uit het KBO-blad

Geloof, hoop en liefde, zeker in deze crisistijd

CORONA-nieuws

De katholieke kerk neemt vergaande maatregelen vanwege het oprukkende coronavirus. Zo gaat morgen 19.00 uur ook de viering in de RK-kerk in Ovezande niet door. Ook de NL Doet actie, samen met basisschool De Zandplaat en het dorp is gecanceld. Dat geldt ook voor de geplande Vastenmaaltijd morgen 17.30uur. Ook deze is afgelast. Wel zal kerk van 18.45 -19.15u open zijn voor hen die kaarsje willen opsteken of even willen bidden. We kunnen zo in gebed aanwezig zijn bij hen die getroffen zijn door het virus en bij de vele mensen die het leed van mensen proberen te verzachten.