Belangrijke nieuwsitems

  • Update bemensing pastoraal team
  • Inzegening Maria uit de Beuk en haar prieel
  • Ovezandse Maria is uit het goede hout gesneden
  • mobiele kerk op reis
  • Theehuis De Pastorie

Update bemensing pastoraal team

Inzegening Maria uit de Beuk en haar prieel

Onder grote belangstelling heeft vicaris en waarnemend pastoor Paul Verbeek het nieuwe Mariabeeld en haar prieel afgelopen zondag 30 mei ingezegend met wijwater en wierook. Wethouder Witkam onthulde een informatiebord. Daarmee werd een bijzonder project afgerond. Begonnen met een oude beuk die ziek was en gevaar opleverde voor de veiligheid en nu afgerond met een levensgroot Mariabeeld van 2,60 m groot. Een prachtig kunstwerk, een echte blikvanger in de voormalige kerktuin.

De meerwaarde gaat een stuk verder dan de zieke boom en het beeld en het prieel. Bijna 70 mensen deden een financiële duit in het zakje om dit alles mogelijk te maken. Verder hebben nog zeker 10 mensen zich fysiek ingezet om dit resultaat te krijgen, van de kettingzaagkunstenaar tot de bouwer en ontwerpen van het prieel, van de helper bij het funderen tot de mensen die bij vervoer hielpen, van de stratenmaker tot de mensen die de aangrenzende ruim weer hebben ingericht. Kortom, een prachtig, uniek resultaat en vooral ook een breed gedragen project waarin velen hun bijdrage leverden. Zo is er alle reden om trots te zijn om onze Maria uit de Beuk.

Ovezandse Maria is uit het goede hout gesneden

Eind vorig jaar is in de voormalige kerktuin bij de RK-kerk in Ovezande een oude bruine beuk uit 1867 gekapt. Dat was pure noodzaak omdat de beuk al in vergevorderd stadium was aangetast door een schimmel. Daarmee kwam de veiligheid in het geding. De voormalige kerktuin wordt sinds een aantal jaren gepacht door de gemeente Borsele en is sindsdien ingericht als openbare ruimte. Door het dorp is het plan opgevat om het hout van de 150 jaar oude beuk een tweede leven te geven. Een idee dat al snel opborrelde was om een levensgroot beeld uit het hout te laten maken. Omdat het een boom was uit de tuin van de Mariakerk was de keuze voor Maria snel gemaakt. In het dorp en omgeving is een actie opgestart om de gelden bijeen kunnen brengen voor het kunstwerk en voor een onderkomen voor Maria. Zo’n 70 mensen en de gemeente Borsele hebben bijgedragen om Maria uit de Beuk en haar prieeltje financieel mogelijk te maken.

Bij het ontmantelen van de Beuk bleek het onderste deel van de hoofdstam al helemaal hol te zijn. Gelukkig was er een geschikt gedeelte hogerop in de hoofdstam dat niet hol was. Wel een ingewikkeld stuk met veel knoesten. Kettingzaagkunstenaar Peter Verlaan ging desalniettemin de uitdaging aan om er een prachtig kunstwerk van te maken. Met enthousiasme, tientallen uren werk met de kettingzaag en precisiegereedschap is Maria uit de Beuk ontstaan. Een knoestig stuk van een 160 jaar oude beuk is getransformeerd naar een prachtig kunstwerk. Het beeld is zo’n 2,60 meter hoog, heeft een diameter van ongeveer 1 meter en weegt bijna 1000 kg. Parallel aan het creëren van het Mariabeeld is vrijwilliger Nathan Schenk aan de slag gegaan met het ontwerp en bouwen van een prieeltje voor Maria uit de Beuk. Samen met een paar maten heeft hij het prieeltje in de vorm van een regelmatige zeshoek opgebouwd. In de fundering voor het beeld is een blik gestort waarin op perkament de namen van de mensen staan vermeld die hebben bijgedragen aan de realisatie van Maria uit Beuk, inclusief een USB-stick met hun namen en het nog geheime logo dat is ontwikkeld voor Maria uit de Beuk.

Onlangs is Maria uit de Beuk staand vervoerd van de werkplaats in Lewedorp naar haar thuis in de pastorietuin waar de oude beuk ruim 160 jaar heeft gestaan. Kort erna is het prieeltje opgebouwd om haar te beschermen tegen allerlei weersinvloeden.

Parmantig staat ze voor de pastorie. Op zondag 30 mei 10.30 uur wordt Maria uit de Beuk en haar prieeltje ingezegend, aansluitend aan de viering van 9.30 uur. Pastor Alida van Veldhoven neemt de inzegening voor haar rekening. Tevens wordt door wethouder Arno Witkam een informatiebord onthuld. Dat alles gebeurt buiten conform de coronavoorschriften. Erbij aanwezig zijn kan door aan te melden  via rk.ovezande@zeelandnet.nl.

Mobiele kerk op reis

Op dinsdag 17 november gaat de Ovezandse mobiele kapel voor het eerst op reis. Het is maar een klein reisje van een paar honderd meter van de RK-kerk naar woonzorgcentrum NieuwSande van SVRZ. Van 10 uur tot half 12 is de kapel beschikbaar voor de mensen van de aanleunwoningen en van 2 uur tot half 4 voor de mensen uit de groepswoningen met begeleiding. De Tiny Church zal neergezet worden in de binnentuin. Mensen kunnen in de kapel een kaarsje opsteken, wat bidden, even een momentje van rust en bezinning nemen en een persoonlijk wenskaartje invullen. De wenskaartjes worden in de eerstvolgende viering in de kerk onder de aandacht van Maria gebracht. Als deze pilot slaagt, dan zal de mobiele kapel bij meer zorgcomplexen neerstrijken. Voor de zorg locatie is het een bijzonder uitje en toch gewoon thuis. Uiteraard gebeurt alles volledig Corona-proof.

Theehuis De Pastorie

 Al meerdere keren hebben we in onze parochiekern naar een bredere (her)bestemming voor de pastorie gekeken. Dan houden we rekening met meerdere facetten die meegewogen moeten worden in de uiteindelijke beslissing. Daarbij zitten zaken als de onderhoudskosten van de pastorie, maatschappelijke ontwikkelingen en doelen die andere partijen voor ogen hebben en waar de parochiekern op in kan spelen, het beschikbaar houden van voldoende ruimte om de parochieactiviteiten te kunnen uitvoeren, voldoende kwaliteit van deze ruimte. Uiteraard is het belangrijk om rekening te houden met het draagvlak in de parochiekern en dorp Ovezande m.b.t. de andere bestemming van de pastorie. Gepasseerd zijn in het verleden om er woonunits in te maken en later een overnachtingsplaats voor grotere groepen in relatie met bezinningsmomenten. Goede pogingen maar ze hebben niet tot resultaat geleid. Momenteel komt de kwaliteit van de ruimte voor eigen gebruik in het gedrang. Met het nodige vrijwilligerswerk zijn de voor- en achterkamer al eerder aangepakt: behangen, schilderen, nieuwe gordijnen e.d.. Dat alles voldoet nog steeds. Wat echter op geen enkele wijze meer voldoet, zijn vooral de keuken, bijkeuken en de hal. De keuken zelf en het halletje ervoor zien er niet meer uit. Je kunt eigenlijk zo in de pastorie geen mensen meer ontvangen. De muren bladeren af. Daarbij zijn de keuken zelf en het toilet zeer gedateerd. Zodoende hadden we en hebben we het voornemen om dit aan te pakken. Ook weer met medewerking van vrijwilligers, maar met alleen vrijwilligers zal het niet lukken. Onlangs zijn we met Zeeuwse Gronden in gesprek geraakt over een nieuw initiatief. Zij willen in de pastorie graag een soort Engels theehuis beginnen. Dat wordt voor hen een mooie aanvullende vorm van dagbesteding. Wat achtergrond bij initiatief Theehuis De Pastorie als ontmoetingscentrum: In de Pastorie van Ovezande willen we graag zo een ontmoetingsplek creëren. Een plek waar fietsers even kunnen bijtanken, hun route beginnen, een tip krijgen van een Ovezandenaar waar het mooiste plekje is om langs te fietsen. Een plek ook voor de mensen van het dorp waar ieder mens tegen een betaalbare prijs iets lekkers kan nuttige met liefde gemaakt. Waar mensen die anders alleen aan tafel zitten met hun krant samen met dorpsgenoten en passanten iets drinken of een zelfgemaakte kom soep kunnen eten. Niet commercieel opgezet maar een tere plek in het landschap waar mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans krijgen om weer mee te doen, om eigenwaarde op te bouwen, iets kunnen betekenen voor een ander en hun talent kunnen inzetten. Ook voor hen is de ontmoeting van onschatbare waarde. Een product serveren, met liefde gemaakt, is net zo heilzaam dan in gezamenlijkheid eten of een kopje thee en koffie drinken. We willen een feestje maken van het dagelijks moment van thee en koffie drinken. Daarnaast zullen we wanneer daar vraag naar is zeker een lekkere soep en een goed broodje serveren. Het is allemaal heel kleinschalig waarbij het meer om de beleving gaat dan om de aantallen. Voor Zeeuwse Gronden gaat het om zinvolle dagbesteding te creëren en om via een dergelijk initiatief de verbinding met de samenleving/het dorp te versterken. Zij willen wel dat mensen er gebruik van gaan maken maar het gaat hen absoluut niet om aantallen. Voor de parochiekern biedt het de mogelijkheid om beter gebruik van de pastorie te maken, niet vanwege geldelijke argumenten maar vooral voor een beter maatschappelijk gebruik. Verder kan het aanleiding zijn ruimtes als keuken, hal en toilet op te knappen. Het gaat bij dit initiatief sowieso om huur voor de medegebruiker. Hoofdgebruiker blijft de parochiekern. Zeeuwse Gronden wil 3 dagen van ongeveer 9.00 uur tot 16.00 uur de voor- en achterkamer gebruiken voor hun theehuis. Keuken, bijkeuken, tuindeuren en hal stonden toch al op de nominatie om op te knappen. Wat dat betreft, komt het wel goed uit. Er is intussen een compleet projectplan Theehuis De Pastorie geschreven, dit is tijdens een extra vergadering in het zomerreces besproken door de parochiekerncommissie. Iedereen is heel enthousiast. We zijn werkgroep voor werkgroep langs gelopen om te kijken waar het zou kunnen schuren met de werkzaamheden van de werkgroepen. Er zijn wellicht wel wat aanpassingen nodig maar we zijn geen onoverkomelijke problemen tegen gekomen. Zodoende is het plan goedgekeurd en nu voor gelegd aan het bestuur van de Pater Damiaanparochie. Daarna moet nog goedkeuring aan het bisdom worden gevraagd. Wordt vervolgd.

Er is sowieso onderhoud noodzakelijk in de pastorie.