Voorstelling “Alle 7 goed”

Op zaterdag 27 november spelen verhalenverteller/talkshowhost Kees Posthumus en accordeonist/sidekick Dirk Overbeek ‘Alle 7 goed’, een actuele, muzikale voorstelling over de Zeven werken van Barmhartigheid.

Natuurlijk de werken van barmhartigheid deugen. Er valt geen speld tussen te krijgen dat het goed is om ze te doen. En veel mensen doen ze ook.

Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’. In een talkshow komen verschillende deskundigen aan het woord over barmhartigheid en hoe je dat moet doen.

Het is nog maar de vraag of naturisten wel zo blij zijn met de opdracht de naakten te kleden. Het Adamskostuum bevalt hen prima. En lang niet iedereen wordt even enthousiast bij het voorstel de vreemdeling te herbergen. Anders was ons asielbeleid wel humaner. Wie de hongerigen gaat voeden, moet rekening houden met diverse diëten. Weleens een gevangene bezocht? Genoeg dilemma’s om op te kauwen voor ons mensen in deze tijd!

Via Zingen in de Kerk is het gelukt om deze prachtige voorstelling naar Ovezande te halen. Met een paar mensen mochten we bij de première aanwezig zijn. Het is zeer de moeite waard, inspirerend en vernieuwend. Warm aanbevolen, ook voor jongelui!

De voorstelling duurt ruim een uur. Het is tevens een diaconaal project met als motto Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het entreegeld is bedoeld voor de artiesten en voor dit goede doel. Er is een collecte voor het goede doel. 

De voorstelling op zaterdag 27 november begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur met gratis koffie/thee. Plaats: RK-kerk, Hoofdstraat 60 in Ovezande. De geldende coronamaatregelen worden in acht genomen. 

Toegang: € 7,50 per persoon. Aanmelden kan via www.zingenindekerk.nl/keesposthumus. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Ad Schenk rk.ovezande@zeelandnet.nl of 06 24 72 28 06

Sint Maartenviering

Op zaterdagavond 13 november is er tijdens de viering van 19.00 uur kindernevendienst met als thema Sint maarten! Komen jullie luisteren naar dit mooie verhaal luis- teren en knutselen? Tot dan!
Saskia. Ania en Charlotte

Gulden Mis

Het kerkelijk jaar door zijn er vele feest- dagen aan Maria: 2 februari Maria Lichtmis, 25 maart Maria Boodschap, 15 augustus Maria Hemelvaart. Bovendien wordt er in de maanden mei en oktober bijzondere aan- dacht aan Maria, patrones van onze paro- chiekern, besteed. Minder bekend is dat
op 8 december het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria gevierd wordt:
de gulden mis, ook wel de ‘missa aurea’ genoemd. In deze donkere dagen voor
de kerst mogen wij onze zorgen aan haar toevertrouwen. In het verleden had deze gulden mis een bijzondere aantrekkings- kracht op mensen die in nood verkeerden of mensen wier naasten op zee voeren. Van- daar ook de soms gebruikte naam Schipper- smis. Wij zouden dit feest, met veel (kaars) licht graag met u willen vieren op zaterdag 11 december. De aanvang is om 19.00 uur en voorganger is vicaris Paul Verbeek. Van harte welkom!

Kerststallentocht


Van verschillende kanten krijgen we al de vraag of de kerststallentocht dit jaar weer doorgaat. Nou, dat is zeker het plan, zet alvast maar in uw agenda en houdt deze datum vrij! Zaterdag 18 december zal er vanuit de kerk weer een kerststallentocht georganiseerd worden. Hoe deze tocht dit jaar precies vorm zal krijgen, daar gaat de werkgroep zeer spoedig mee aan de slag. Ze houden u op de hoogte d.m.v. flyers en sociale media. We kijken er naar uit om samen met alle bewoners van Ovezande
er weer een bijzondere tocht van te maken. Waar het verhaal van de geboorte van Jezus een belangrijke plaats in zal nemen, maar waar zeker ook plaats is voor ieders invulling en beleving van kerst. We hopen dat het een tocht mag worden van licht, warmte en verbondenheid. Heeft u al ideeën of vragen, of zou u wel willen helpen, dan horen we dat graag.

Zegening knuffels en dieren

Op zaterdagavond 2 oktober wordt wegens de feestdag van St. Franciscus in onze kerk weer een dierendagviering gehouden. Er mogen kleine dieren in kooitjes, manden of in je armen meegebracht worden, en honden aangelijnd! De al eerder gezegende dieren krijgen weer een zegening zodat ze er opnieuw een jaar tegen kunnen. Ook mogen kinderen knuffeltjes meebrengen. 

In deze viering maken we via verhalen en liederen kennis maken met Franciscus van Assisi, de beschermheilige van de dieren. Werelddierendag wordt gevierd op 4 oktober, de dag na de sterfdag van de grote dierenvriend Franciscus van Assisi. Omdat hij zo vol van Gods liefde was, brandde hij van liefde voor mens en dier en heel de natuur. Franciscus leert ons dat de schepselen in de natuur er niet allereerst zijn om geëxploiteerd te worden, maar dat ze naar God verwijzen.

Het is een mooie traditie in de RK-kerk van Ovezande om de dag van Franciscus te vieren. Wij hopen op een goede opkomst van mens en dier. Paarden en andere grote dieren mogen in de tuin op het gras staan. De viering begint om 19.00 uur. Voorganger is pastoraal werkster Alida van Veldhoven, en Oal In zorgt voor de muziek. Tevens is er kindernevendienst. 

Iedereen -katholiek of niet- is van harte welkom voor de dierendagviering van 2 oktober om 19.00 uur in de katholieke kerk, Hoofdstraat 60 in Ovezande.

Artikel in Kerkmagazine over het groene hart

Terugkomviering

Oogstdankdag 11 september

In het centrum van Ovezande wordt op loopafstand van de katholieke kerk een dorpsmoestuin onderhouden met hulp van de kinderen van basisschool ‘De Zandplaat’. Zij willen graag laten zien wat er geteeld wordt. En wat dit allemaal oplevert aan gezonde groenten voor de voedselbank. Zo leren ze

in het klein waar boeren in het groot mee te maken krijgen. Soms is het te droog, soms is er voldoende of te veel neerslag. Het is steeds belangrijk om ook de geest te voeden. We moeten opletten en meebewegen met veranderingen in klimaat en samenleving. ZLTO-afdeling Borsele sluit dit jaar op zaterdag 11 september aan bij de oogst- dankviering van de parochiekern Ovezande. Bij goed weer zal de viering in de kerktuin plaatsvinden.

PROGRAMMA

16.30 uur: Start wandeling bij de kerk (Hoofdstraat 60 Ovezande); voor de kinderen is er een speurtocht 

17.30 uur: Rondleiding over de moestuin

18.00 uur: Soep & broodje bij de kerk 

19.00 uur: Viering met als thema: ‘voedsel voor de geest’, onder leiding van pater Thaddy de Deckere met medewerking van koor Pius X

20.00 uur: Koffie, thee, fris en iets lekkers.

Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor de onkosten en voor voedselbank ‘De Bevelanden’.

Tevens is zaterdag 11 september de RK-kerk van 10.00 tot 17.00 uur open voor bezichtiging en rondleiding. Er is een folder voorhanden waarin uitleg wordt gegeven over het interieur en het exterieur van de kerk. De rijke historie is opgetekend in een prachtig boek met vele foto’s en anekdotes (is verkrijgbaar).

In de kerk is een tentoonstelling gewijd aan de oogst (landbouw en fruitteelt) inclusief passende bloemversiering. Naast de kerk is de tuin met biodiversiteit te bewonderen en het levensgrote Maria uit de Beuk. De pastorie naast de kerk is in gebruik als Theehuis de Pastorie. Het theehuis is op deze zaterdag open voor een kopje koffie/thee met wat lekkers. Ook is het mogelijk om er te lunchen. Een prachtige gelegenheid om de pastorie als theehuis van binnen te bekijken en te genieten van de heerlijke producten van dit dagbestedingsproject. 

Iedereen is van harte welkom bij de open Monumentendag en het oogstdankdag programma. 

Open Monumentendag za 11 september

Op zaterdag 11 september is onze kerk van 10.00 tot 17.00 uur open voor bezichtiging en rondleiding. Er is een folder voorhanden waarin uitleg wordt gegeven over het interieur en het exterieur van de kerk. De rijke historie is opgetekend in een prachtig boek met vele foto’s en anekdotes (is verkrijgbaar).

In de kerk is een tentoonstelling gewijd aan de oogst (landbouw en fruitteelt) inclusief passende bloemversiering. Om 19.00 uur is er een speciale viering in het kader van oogstdankdag. 

Naast de kerk is de tuin met biodiversiteit te bewonderen en het levensgrote Maria uit de Beuk. De pastorie naast de kerk is in gebruik als Theehuis de Pastorie. Het theehuis is op deze zaterdag open voor een kopje koffie/thee met wat lekkers. Ook is het mogelijk om er te lunchen. Een prachtige gelegenheid om de pastorie als theehuis van binnen te bekijken en te genieten van de heerlijke producten van dit dagbestedingsproject. 

Maria uit de Beuk (gemaakt door een kettingzaagkunstenaar uit een oude bruine beuk van 1867) en Theehuis de Pastorie (een schitterend dagbestedingsproject) zijn van dit jaar.

Ook de veldkapel, gewijd aan Maria, in de Oud Ovezandseweg kunt u bezichtigen. Ze maakt onderdeel uit van het Ovezandse Ommetje en is een zichtbaar monument van vrede, op de plaats waar ruim 300 jaar geleden een ware godsdienststrijd is uitgevochten. Bij de kapel staat informatie vermeld.

Officiële opening Theehuis de Pastorie

Sinds enige tijd huurt Zeeuwse Gronden de pastorie voor 3 dagen per week. Op woensdag, donderdag en vrijdag kun je er doorgaans van 10.30 tot 15.30 uur terecht voor een lekkere kop koffie, thee en een gebakje. Ook kun je er heerlijk lunchen tegen zeer schappelijke prijzen. Cliënten en begeleiders staan dan klaar om gasten te ontvangen. Het Theehuis is een maatschappelijk restaurant. Iedereen is welkom, van dorpsgenoten tot toerist, tot toevallige voorbijganger. Het Theehuis wil u graag ontvangen ook al heeft de officiële opening nog niet plaatsgevonden. Maar … dat gaat binnenkort gebeuren.

Op vrijdag 10 september wordt in hartje Ovezande officieel het Theehuis in de oude pastorie officieel geopend. Deze is volledig opgeknapt, heeft zijn authentieke details behouden en biedt nu ruimte voor een gezellig theehuis. U bent van harte uitgenodigd om op 10 september van 15.30 tot 17.30 uureen kijkje te komen nemen. Het belooft een feestelijke middag te worden met een hapje en een drankje en leuke activiteiten voor de kinderen. 

Komt u 10 september ook langs? Gezellig! Wilt u zich vooraf wel even aanmelden via info@zeeuwsegronden.nl. Dan kan men ervoor zorgen dat er genoeg lekkernij is voor iedereen. Tot dan!

Belangrijke nieuwsitems

  • Viering met bisschop Liesen op 29 aug
  • Open Monumentendag za 11 september
  • officiële opening Theehuis vr 10 september
  • Update bemensing pastoraal team
  • Inzegening Maria uit de Beuk en haar prieel
  • Ovezandse Maria is uit het goede hout gesneden
  • mobiele kerk op reis
  • Theehuis De Pastorie

Update bemensing pastoraal team

Inzegening Maria uit de Beuk en haar prieel

Onder grote belangstelling heeft vicaris en waarnemend pastoor Paul Verbeek het nieuwe Mariabeeld en haar prieel afgelopen zondag 30 mei ingezegend met wijwater en wierook. Wethouder Witkam onthulde een informatiebord. Daarmee werd een bijzonder project afgerond. Begonnen met een oude beuk die ziek was en gevaar opleverde voor de veiligheid en nu afgerond met een levensgroot Mariabeeld van 2,60 m groot. Een prachtig kunstwerk, een echte blikvanger in de voormalige kerktuin.

De meerwaarde gaat een stuk verder dan de zieke boom en het beeld en het prieel. Bijna 70 mensen deden een financiële duit in het zakje om dit alles mogelijk te maken. Verder hebben nog zeker 10 mensen zich fysiek ingezet om dit resultaat te krijgen, van de kettingzaagkunstenaar tot de bouwer en ontwerpen van het prieel, van de helper bij het funderen tot de mensen die bij vervoer hielpen, van de stratenmaker tot de mensen die de aangrenzende ruim weer hebben ingericht. Kortom, een prachtig, uniek resultaat en vooral ook een breed gedragen project waarin velen hun bijdrage leverden. Zo is er alle reden om trots te zijn om onze Maria uit de Beuk.

Ovezandse Maria is uit het goede hout gesneden

Eind vorig jaar is in de voormalige kerktuin bij de RK-kerk in Ovezande een oude bruine beuk uit 1867 gekapt. Dat was pure noodzaak omdat de beuk al in vergevorderd stadium was aangetast door een schimmel. Daarmee kwam de veiligheid in het geding. De voormalige kerktuin wordt sinds een aantal jaren gepacht door de gemeente Borsele en is sindsdien ingericht als openbare ruimte. Door het dorp is het plan opgevat om het hout van de 150 jaar oude beuk een tweede leven te geven. Een idee dat al snel opborrelde was om een levensgroot beeld uit het hout te laten maken. Omdat het een boom was uit de tuin van de Mariakerk was de keuze voor Maria snel gemaakt. In het dorp en omgeving is een actie opgestart om de gelden bijeen kunnen brengen voor het kunstwerk en voor een onderkomen voor Maria. Zo’n 70 mensen en de gemeente Borsele hebben bijgedragen om Maria uit de Beuk en haar prieeltje financieel mogelijk te maken.

Bij het ontmantelen van de Beuk bleek het onderste deel van de hoofdstam al helemaal hol te zijn. Gelukkig was er een geschikt gedeelte hogerop in de hoofdstam dat niet hol was. Wel een ingewikkeld stuk met veel knoesten. Kettingzaagkunstenaar Peter Verlaan ging desalniettemin de uitdaging aan om er een prachtig kunstwerk van te maken. Met enthousiasme, tientallen uren werk met de kettingzaag en precisiegereedschap is Maria uit de Beuk ontstaan. Een knoestig stuk van een 160 jaar oude beuk is getransformeerd naar een prachtig kunstwerk. Het beeld is zo’n 2,60 meter hoog, heeft een diameter van ongeveer 1 meter en weegt bijna 1000 kg. Parallel aan het creëren van het Mariabeeld is vrijwilliger Nathan Schenk aan de slag gegaan met het ontwerp en bouwen van een prieeltje voor Maria uit de Beuk. Samen met een paar maten heeft hij het prieeltje in de vorm van een regelmatige zeshoek opgebouwd. In de fundering voor het beeld is een blik gestort waarin op perkament de namen van de mensen staan vermeld die hebben bijgedragen aan de realisatie van Maria uit Beuk, inclusief een USB-stick met hun namen en het nog geheime logo dat is ontwikkeld voor Maria uit de Beuk.

Onlangs is Maria uit de Beuk staand vervoerd van de werkplaats in Lewedorp naar haar thuis in de pastorietuin waar de oude beuk ruim 160 jaar heeft gestaan. Kort erna is het prieeltje opgebouwd om haar te beschermen tegen allerlei weersinvloeden.

Parmantig staat ze voor de pastorie. Op zondag 30 mei 10.30 uur wordt Maria uit de Beuk en haar prieeltje ingezegend, aansluitend aan de viering van 9.30 uur. Pastor Alida van Veldhoven neemt de inzegening voor haar rekening. Tevens wordt door wethouder Arno Witkam een informatiebord onthuld. Dat alles gebeurt buiten conform de coronavoorschriften. Erbij aanwezig zijn kan door aan te melden  via rk.ovezande@zeelandnet.nl.

Mobiele kerk op reis

Op dinsdag 17 november gaat de Ovezandse mobiele kapel voor het eerst op reis. Het is maar een klein reisje van een paar honderd meter van de RK-kerk naar woonzorgcentrum NieuwSande van SVRZ. Van 10 uur tot half 12 is de kapel beschikbaar voor de mensen van de aanleunwoningen en van 2 uur tot half 4 voor de mensen uit de groepswoningen met begeleiding. De Tiny Church zal neergezet worden in de binnentuin. Mensen kunnen in de kapel een kaarsje opsteken, wat bidden, even een momentje van rust en bezinning nemen en een persoonlijk wenskaartje invullen. De wenskaartjes worden in de eerstvolgende viering in de kerk onder de aandacht van Maria gebracht. Als deze pilot slaagt, dan zal de mobiele kapel bij meer zorgcomplexen neerstrijken. Voor de zorg locatie is het een bijzonder uitje en toch gewoon thuis. Uiteraard gebeurt alles volledig Corona-proof.

Theehuis De Pastorie

THEEHUIS ‘DE PASTORIE’ VAN START
Vanaf begin juni is het theehuis opgestart. De eerste twee weken werden groepen mensen uitgenodigd. Dit om
uit te proberen of het allemaal ging lukken. Het vergde van de mensen die er dagbesteding doen en van de begeleiding de nodige improvisatie. Na twee weken zijn de aanloopproblemen er zeker uit en loopt het gesmeerd.
Dat hebben we zelf aan den lijve kunnen ondervinden. Op vrijdag 11 juni was een groep vrijwilligers van de kerk uitgenodigd. Namelijk de mensen die als vrijwilliger hebben gewerkt aan de verbouwing van de pastorie tot Theehuis. Samen met hun partners waren ze welkom voor thee of koffie met wat lekkers erbij. Met dertien mensen hebben we kunnen genieten van de gastvrijheid van ‘Zeeuwse Gronden’. De officiële opening volgt later, als ook de regel van anderhalve meter eraf is.

Maar … tot die tijd bent u van harte welkom in Theehuis ‘De Pastorie’. De huidige vaste openingstijden zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Warm aanbevolen!