18 augustus clusterviering Ovezande-Kwadendamme-OZB (Hansweert)

15 augustus is het feest van Maria Hemelvaart, patrones van onze kerk. Was dat vroeger een feestdag die als zondag werk gevierd, tegenwoordig vieren we dit op de zondag het dichtst bij 15 augustus. Dit jaar dus op 18 augustus en er is aanleiding om er een bijzonder feestelijke viering van te maken. Die dag is namelijk als clusterviering aangewezen, wat inhoudt dat er dan in de kernen Kwadendamme en Hansweert waarmee wij cluster Zuid van de Pater Damiaanparochie vormen, geen eigen viering is. De gezamenlijke viering is dan de Mariaviering in Ovezande. Alle aanleiding om er samen met onze medeclusterkernen een mooie viering van te maken.

Na de viering bezoeken we te voet de kapel (500m wandelen). Voor wie dit te ver vindt, is vervoer beschikbaar. Bij de kapel wordt ook nog gebeden en gezongen. Bij de kapel zijn een aantal zitplaatsen voorzien.

Iedereen wordt gevraagd een bloem van huis uit mee te nemen. Daarmee zetten we Maria in de kapel in de bloemen.

Dorpsmoestuin DINER

Op zaterdag 7 september houdt parochiekern Ovezande weer een ludieke actie voor de voedselbank. Vanaf 14.30 uur kunt u voor een kleine bijdrage deelnemen aan rondleidingen in de dorpsmoestuin onder leiding van Willy Verbeek, zijn dorpsmoestuincollega’s en de schoolkinderen. In de moestuin en de kerktuin staat vanaf 14.30 uur koffie met iets lekker voor u klaar.

Om 17.00 uur wordt het diner opgediend in de kerktuin, bij slecht weer binnen. Dit diner wordt voorbereid met allerlei ingrediënten, groenten en fruit uit de dorpsmoestuin. Voor 10 euro geniet u van heerlijke seizoen gerechten en steunt u het goede doel, want de opbrengst komt in het geheel ten goede aan de voedselbank.

Vanaf 19 augustus kunt u reserveren voor dit diner. Er zijn ook diner bonnen te koop. Verras met deze dinerbonnen eens iemand die nooit uit eten gaat, of iemand die een leuk uitje verdient en vraag ze mee naar het DORPSMOESTUIN DINER!. Na het diner willen we deze middag samen afsluiten in een jongerenviering om 19.00 uur in samenwerking met koor Oal In.

Houdt de middag alvast vrij in uw agenda, dan maken we er samen met u weer een geslaagde actie van!

Namens de caritas Ovezande: William Harthoorn

Namens de dorpsmoestuin: Willy Verbeek

Namens de parochiekern: Charlotte den Toonder en Ad Schenk

RK-kerk Ovezande in actie voor Oikocredit

Tijdens de wekelijkse viering op zaterdag 19.00 uur in de RK-kerk Ovezande, Hoofdstraat 60, wordt een bijzondere collecte gehouden voor Oikocredit. De plaatselijke caritasafdeling en ook de parochiekern nemen al jaren deel aan Oikocredit. Met deze extra actie wil de caritas u graag in de gelegenheid stellen ook een steentje bij te dragen zodat we de deelname structureel kunnen verhogen. In de viering wordt daartoe een collecte gehouden. Ook zijn bijdragen mogelijk via het bankrekeningnummer van de lokale caritas Ovezande

NL37RABO0346004306 TNV PCI Pater Damiaan.

Oikocredit verstrekt leningen aan lokale partners met een sociale doelstelling. Via deze partners bieden we ondernemende mensen en groepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika toegang tot passende financiële middelen. Dit zijn mensen die normaal geen toegang hebben tot leningen. De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, (fairtrade) coöperaties, boerenorganisaties en kleine- en middelgrote ondernemingen.

Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Door mensen geld te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is naar ons idee de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zélf een beter bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen.

Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds opnieuw aangewend om weer een ambitieuze, beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.

Een van de talloze mooie voorbeelden: Bertin Gboko uit Ivoorkust is cacaoboer, net zoals zijn ouders. Hij is zelf nooit naar school geweest en daarom extra trots op zijn zeven kinderen, die allemaal wél naar school gaan! Het schoolgeld kan Bertin betalen omdat zijn cacaoplantage nu financieel stabiel en rendabel is. De Ivoriaanse boer sloot zich namelijk aan bij coöperatie CABF, een partner van Oikocredit. “De coöperatie helpt ons met de juiste apparatuur, fytosanitaire producten, trainingen en zaden voor nieuwe cacaoplanten”, vertelt Bertin. Met méér dan financiële hulp voelt hij zich dan ook enorm gesterkt.

Ontvangers van microkrediet zijn vaak zeer gemotiveerd om een succes van hun onderneming te maken. Doordat de meesten echter geen opleiding hebben gevolgd, of alleen de lagere school hebben afgerond, ontbreekt het soms aan kennis op het gebied van marketing, landbouw of techniek bijvoorbeeld. Alleen financiering is dan niet genoeg, passende training is onmisbaar. Daar wordt ook in voorzien.

De viering van 6 juni wordt verzorgd door Mw. Jeanine Heezemans en koor Oal-In verzorgt de liederen. Materiaal van Oikocredit is bij de viering beschikbaar.