Onze parochie bestrijkt ruwweg de kernen Ovezande, Driewegen en Ellewoutsdijk. De parochiekerk staat in Ovezande. Enkele foto’s van de kerk en haar interieur zijn gebruikt voor deze website.
Op deze site treft U allerlei informatie over de parochiekern aan. De informatie is niet alleen bedoeld voor nieuwkomers maar voor iedereen, die geïnteresseerd is in het parochieleven.

Naast informatieverstrekking is de site ook bedoeld om parochianen en andere belangstellenden bij de parochie te betrekken. Men kan zich hierbij afvragen: wat is voor mij van belang? Ook kun je erover nadenken op welk punt je een steentje kunt/wilt bijdragen aan de geloofsgemeenschap. Dat kan in de zin van financiële ondersteuning. Ook actieve deelname aan één van de vele werkgroepen willen we graag promoten.

Parochiekern OLV Hemelvaart is een vitale kern waar veel te doen is. Er zijn 2 koren: het dames- en herenkoor PIUS X en het koor Oal-In, er zijn gezamenlijke activiteiten met basisschool De Zandplaat en met WoZoCo NieuwSande. Door het jaar heen doet de kern bijzondere activiteiten als de Dierendagviering, de viering van onze patrones rond 15 augustus, de kerststallentocht met het dorp, een actieweekend voor de kerk etc.
Het parochieleven wordt steeds meer bepaald door de vele vrijwillig(st)ers, die zich ervoor inzetten.

Hierbij geldt: kom erbij!

Vragen, opmerkingen, suggesties e.d. zijn van harte welkom via rk.ovezande@zeelandnet.nl

U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Ad Schenk
voorzitter