Archief


Gulden mis

Het kerkelijk jaar door zijn er vele feest- dagen aan Maria: 2 februari Maria Lichtmis, 25 maart Maria Boodschap, 15 augustus Maria Hemelvaart. Bovendien wordt er in de maanden mei en oktober bijzondere aandacht aan Maria, patrones van onze parochiekern, besteed. Minder bekend is dat op 8 december het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria gevierd wordt: de gulden mis, ook wel de ‘missa aurea’ genoemd. In deze donkere dagen voor de kerst mogen wij onze zorgen aan haar toevertrouwen. In het verleden had deze gulden mis een bijzondere aantrekkingskracht op mensen die in nood verkeerden of mensen wier naasten op zee voeren. Van- daar ook de soms gebruikte naam Schippersmis. Wij zouden dit feest, met veel (kaars) licht graag met u willen vieren op zaterdag 11 december. De aanvang is om 15.30 uur en voorganger is vicaris Paul Verbeek. Van harte welkom!

Dierendagviering en mobiele kerk

Op za 3 oktober 19.00 uur was de traditionele Dierendagviering alias Sint Franciscusviering. Huisdieren en knuffels zijn van harte welkom. Grotere dieren blijven buiten wachten. De zegening van de dieren en knuffels vindt dit jaar aansluitend aan de viering buiten plaats. Ook wordt dan onze mobiele kapel/kerk ingezegend. Houd je veel van je knuffel of huisdier, kom dan zeker! Samen met de unieke mobiele kerk maken we er een feestelijke viering van. Bij de dierendagviering worden na afloop buiten niet alleen de dieren gezegend door pastoraal werker Alida van Veldhoven maar ook onze nieuwe mobiele kerk.

De mobiele kerk is een bijzonder project. Het gaat om het realiseren van een mobiele kerk, een initiatief van het project Kerk in de Buurt. Het idee is: Als mensen niet meer naar de kerk gaan, komt de kerk naar de mensen. Bij hoogtijdagen en events zal het kerkje ‘present’ zijn. In het kerkje is gelegenheid een kaarsje aan te steken, een gebedskaart in te vullen, en eventueel een mailadres achter te laten. In Beilen (Drenthe) combineert men het met een gebedsboom, waar de gebeden in gehangen kunnen worden. De kerk is ongeveer zo groot als een wachthuisje. Er is ruimte voor een persoon, eventueel samen met een kind. De achterwand bestaat uit een spiegel. Die spiegel roept verstilling op en soms ook ontroering. Een ervaring uit Beilen: ‘Ik had niet gedacht dat ik mezelf in de kerk zou tegenkomen’ was een reactie van een bezoeker. Het kerkje is grotendeels klaar. Nathan Schenk heeft de mobiele kerk ontworpen en beetje bij beetje gecreëerd en opgebouwd. Bij het in elkaar zetten heeft Tim van Beek geholpen. De mobiele kerk wilden we voor het eerst inzetten bij de Klomppop-viering maar helaas Andere mogelijkheden bij Straatfestival, bij de Solexrace, bij de actiedag bij WoZoCo NieuwSande, bij de kerststallen tocht etc etc. De mobiele kerk willen we tevens ter beschikking stellen voor andere katholieke parochiekernen bij activiteiten maar ook voor onze PKN-kerken uit de regio. De kerk wordt zo gemaakt dat deze is te rollen en plat op een aanhangwagen kan worden vervoerd. De Stichting Jacob Timmerman draagt bij in de kosten. Omdat er nog weinig tot geen activiteiten zijn, kan de mobiele kerk nog niet echt worden ingezet. Maar … dat komt weer wel. Misschien bij de kerststallentocht dit jaar? Zeker de moeite waard om de zegening van de dieren mee te maken en ook de inzegening van de Ovezandse mobiele kerk. Komt allen!

Terugkom viering

Zondag 20 september was de terugkom viering voor de dopelingen en Eerste Communicanten 2020 (wat niet door ging). De ouders van de dopeling kregen de doopschelp mee, de communicanten bloembolletjes om thuis te planten. Deze kunnen dan volgend jaar bloeien wanneer ze echt hun Eerste H. Communie doen. Alle dopelingen en communicanten waren van de partij.

Maria Hemelvaart

De processie naar de veldkapel ging  door. Bij de kapel werd door voorganger Alida van Veldhoven nog een gebed gedaan. Meegebrachte bloemen konden bij Maria worden gezet. Na afloop was er koffie en thee en ruimte voor ontmoeting op 1,5 meter afstand. Er werd veel gebruik gemaakt van de wandeling. Maria stond rondom in de bloemen.

Theatervoorstelling vastenactie op school

Verhalenverteller Matthijs Vlaardingerbroek komt met zijn programma ‘Samen Sterk’ naar basisschool De Zandplaat in Ovezande. Jaarlijks reist Vastenactie tijdens de vastentijd (in 2020 van 26 februari tot 10 april) met een theatervoorstelling voor basisscholen door het land. Daarin besteedt men op een speelse manier aandacht aan de betekenis van de vastentijd.

Op maandag 17 februari is om 13.15  uur de interactieve voorstelling voor de kinderen op de basisschool in Ovezande. Het is een samenwerking tussen de Caritas van de RK-kerk en de basisschool. Er zijn geen kosten aan verbonden. Als tegenprestatie organiseert de school samen met de kerk een fondsenwervende activiteit voor de vastenactie.

Afbeelding bewerken

Matthijs gaat in zijn programma ‘Samen Sterk’ in op thema’s als vriendschap en iets doen voor een ander. Ook brengt hij de vastenactieprojecten op een toegankelijke manier ter sprake. Met zijn buikspreekpoppen en goocheltrucs maakt Matthijs er een spetterend spektakel van, waar hij de kinderen actief bij betrekt.

Daarnaast biedt Vastenactie inspirerend lesmateriaal, met verschillende werkvormen. Het lesmateriaal staat dit jaar in het teken van beroepen: wat willen kinderen later worden en hoe is dat voor een kind in een ontwikkelingsland? Natuurlijk is er volop aandacht voor de vastentijd.

Parochieplan De bakens verzetten 2019 – 2022

zie https://www.rkwalcheren.nl/parochie/parochie-plan/parochieplan-bven-de-schelde-2019-2022/