Categorie: over

  • Algemene informatie bestuur

    De parochie behoort tot het Bisdom Breda. Onze bisschop is Mgr. Dr. J. W. M. Liesen Veemarkstraat 46, 4811 ZG Breda.  Tel. nr. 076-5223444. Zie ook de site www.bisdombreda.nl Ook regionaal worden zaken samen gedaan. De parochiekern maakt deel uit van de Pater Damiaanparochie. Samen met de H. Mariaparochie op Walcheren is er samenwerkingsverband Boven…

  • Algemene informatie financiële zaken

    Voor betalingen, parochiebijdrage en giften kunt u terecht op bankrekeningnummer NL27RABO03460 08 948 t.n.v. Pater Damiaanparochie (dat is het bankrekeningnr. van onze parochiekern). Door het bisdom worden jaarlijks de tarieven voor bepaalde diensten vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2023 zijn de nieuwe tarieven vastgesteld. Vanaf 1 januari 2024 worden deze weer opgehoogd; 690 ->…

  • Algemene informatie kerk

    De parochiekerk staat in het centrum van Ovezande: Hoofdstraat 60 te Ovezande. Ernaast op Hoofdstraat 58 is de pastorie, tevens administratief centrum en vergaderlocatie van de kern.   Ieder weekend is er een viering, de eerste twee weekenden op zaterdagavond om 19.00 uur, de andere weekend op zondagmorgen om 9.30 uur. Iedere eerste zaterdag van…