Contact


Algemene Informatie Secretariaat en Spoedzaken

Secretariaat
Het secretariaat is gevestigd in de pastorie:
Hoofdstraat 58,
4441 AE Ovezande  tel. nr.  0113-655214
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl
Betalingen via NL27RABO03460 08 948 ten name van R.K. Kerk Ovezande

Spoedzaken
Voor misintenties, het bespreken van huwelijksvieringen, jubileumvieringen e.d. kunt u contact opnemen met:
Mevr. C. de Baar-Rentmeester,
email: cdebaarrent@zeelandnet.nl
tel. nr. 0113-655824 of
Mevr. Harthoorn-Capello
email: a-miekehc@zeelandnet.nl
tel. nr. 0113-655157

Doopsel
In onze kerk wordt een aantal keer per jaar een doopviering gehouden. Voor verdere inlichtingen neemt u contact op met mevrouw B. Rentmeester
tel. nr. 0113-655873
Eerste Heilige Communie
Jaarlijks wordt in onze parochie een plechtige Eerste Heilige Communieviering gehouden.
Kinderen uit groep vier van de basisschool kunnen hieraan deelnemen. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw C. den Toonder tel. nr. 0113 215797

Vormsel
Om het andere jaar worden jongens en meisjes uit groep zeven en acht van de basisschool, die gedoopt zijn en hun Eerste H. Communie hebben gedaan, in de gelegenheid gesteld het H. Vormsel te ontvangen. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw C. den Toonder tel. nr. 0113 215797