Geschiedenis


In 1798 werd in ‘s-Heerenhoek en in 1801 in Kwadendamme een R.K. kerk gebouwd. De katholieken van Ovezande werden bij ‘s-Heerenhoek en Kwadendamme ondergebracht. Dit echter niet tot tevredenheid van de katholieken van Ovezande. Er gingen steeds meer stemmen op voor een eigen kerk.

Op 8 december 1846 werd de eerste brief gestuurd naar het Bisdom Haarlem over het stichten van een parochie in Ovezande. Hierop kreeg men echter geen gehoor. Maar in 1857 verleende Mgr. De Vree toestemming tot het stichten van een parochiekerk, voorlopig echter nog als bijkerk van Kwadendamme. Nu werd er een commissie samengesteld, bestaande uit de pastoor van Kwadendamme en de heren Adriaan Pieterse Rijk, Dignus de Jonge, Hubertus Drijdijk en Jan Marinusse Rijk. Van de heer Adriaan Pieterse Rijk verkregen ze als gave, bij akte van 6 maart 1858, de benodigde grond voor de bouw van de kerk.

De 23ste april 1858 schonk dhr. Marinus Adriaanse Vermuë het terrein voor aanleg van een kerkhof. Alle andere katholieken droegen bij naar vermogen. Op 28 maart 1859 werd de eerste steen gelegd. Het is een zaalkerk met quasi-gotische vormen en de bouwsom bedroeg destijds f 14.813-. Het was een ontwerp van dhr. Vogelpoel uit Utrecht en bood ruimte aan 250 zitplaatsen, nog geen grote kerk dus. Reeds op 23 november 1859 werd door deken Thomas van ‘s-Heerenhoek de kerk ingewijd en onder bescherming gesteld van Maria ten Hemelopneming.

Iedere zondag en op feestdagen werd een Heilige mis opgedragen Ook op woensdag was er een viering. Officieel werd de parochie op 28 juni 1873 zelfstandig. Juist een jaar later werd op 23 november 1860 het kerkhof door pastoor Wesselingh gewijd “sine pompa et concursu populi”.

 

In 2009 is de geschiedenis van de parochie in een fraai uitgevoerd boek weer gegeven. Dit met heel veel foto’s en verhalen over het ontstaan van Ovezande, aan de totstandkoming van de kerk en het Rijke Roomse Leven sinds het bestaan van de kerk. Mensen hebben vaak vanuit hun armoede bijgedragen aan de opbouw van de kerk en het kerkelijk leven dat rijk aan rituelen was.

 

Interesse? Het boek Een baken van het Roomse Leven, 150 jaar katholieke kerk in Ovezande van Piet Rijk en Ad Schenk is verkrijgbaar via rk.ovezande.nl; kost € 19,90 + ev. enkele euro’s verzendkosten