Nieuws


In de viering van zaterdag 6 januari heeft voorzitter van de parochiekern Ad Schenk zijn jaarlijkse Nieuwjaarstoespraak gehouden. Deze is hieronder integraal te lezen.

Modetheater De Koninklijke Karavaan

De Koninklijke Karavaan deed de RK-kerk van Ovezande (Hoofdstraat 60) aan. Het was een unieke en compleet nieuwe voorstelling van creatieve geest Ward Warmoeskerken. Het was een voorstelling waarbij mode en kostuums in combinatie met muziek, dans en teksten een verhaal vertellen. Modetheater “De Koninklijke Karavaan” vertelde het verhaal van de geboorte van Jezus door de ogen van de page uit het gevolg van de drie wijzen. De ervaringen van de page en de ontmoetingen onderweg bood het publiek een nieuwe en wezenlijk andere kijk op het verhaal dat al eeuwen verteld en verbeeld wordt. 

Ga mee op reis door de woestijn en laat je verwonderen in een voorstelling vol kostuums, klanken en kleuren, muziek en zang. Beleef het eeuwenoude kerstverhaal op een geheel nieuwe wijze!


PREEK VAN DE LEEK 

Hé, is dat Han Polman -sinds 2013 Commissaris van de Koning in Zeeland- op de ‘kansel’? In De Preek van de Leek geeft de kerk een podium aan iemand die zijn of haar stem roert in het publieke debat. Politici, cabaretiers, kunstenaars, sporters en columnisten zijn de spraakmakers waar mensen naar luisteren. Hun kansel is over het algemeen de televisiestudio, het hoekje in de krant of het theater. Maar hoe zou het zijn wanneer zo’n bijzondere en getalenteerde persoon zich uiteen zet met de Bijbel en met het format van een kerkdienst?

Het is mooi dat onze Commissaris van de Koning in onze kerk een Preek van de Leek wil houden. En… natuurlijk is hij op zeer veel maatschappelijke terreinen helemaal géén leek! Die term wijst alleen op het feit dat hij geen theologische opleiding heeft gedaan. Pater Thaddy de Deckere is voorganger in de viering waarin de heer Polman zijn Preek houdt. 

Naast de Preek van de Commissaris van de Koning is de kerkdienst op 26 november ‘gewoon’: er worden liederen gezongen, gebeden gedaan. Maar als geheel is dit gebeuren natuurlijk best bijzonder. Een ieder is hartelijk welkom in de RK-kerk in Ovezande om 9.30 uur. 

Na afloop van de viering is er in het dorpshuis -vlakbij de kerk- gelegenheid om onder genot van koffie/thee na te praten. 

Het nadert …..

700 jaar Ovezande komt er aan. In 2024 is het zover. Dan is het 7 eeuwen geleden dat de naam voor het eerst werd gebruikt. De eerste naamsvermelding stamt namelijk uit 1324 Avensant, also lange als ‘t bediket es. Daaraan voorafgaand werd rond 1280 een schor dat in de Zwake lag, omdijkt. Die eerste bedijking was de Oud Ovezandepolder. Zo ontstond een eiland in de Zwake. Eind 13e eeuw hebben de eerste burgers zich gevestigd op het eiland. Dat zullen er niet veel geweest zijn. In 1318 werden voor het eerst tienden (pacht) van het eiland betaald. En in 1324 de eerste naamsvermelding. Kort daarna werd rond 1330 het eiland door een dam (de huidige Zakdijk) verbonden met Oudelande.

Als katholieke kerk doen we ook volop mee in de voorbereidingen en de uitvoering. 

Als eerste is in het dorp van 3 tot en met 24 december de Advent-ramen-route. Thema van de versierde ramen is 700 jaar Ovezande en/of Kerst. Net als bij een adventskalender wordt er elke  dag een nieuw versierd en verlicht raam geopend. Zo ontstaat een leuke wandelroute. In december wordt huis-aan-huis een flyer van de route bezorgd.

De Koninklijke Karavaan

In de Kerstnacht van 1223 komen de inwoners van het Italiaanse stadje Greccio met fakkels en lantaarns samen bij een grot in de bergen, waar Sint Franciscus van Assisi hen het kerstverhaal vertelt en toont: want in de grot liggen een os en een ezel bij een kribbe.

Het thema 800 jaar levende kerststal was voor Ward Warmoeskerken aanleiding om een nieuw Modetheater te maken. Het wordt een nieuwe voorstelling waarbij mode en kostuums in combinatie met muziek, dans en teksten een verhaal vertellen. Modetheater “De Koninklijke Karavaan” vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus door de ogen van de page uit het gevolg van de drie wijzen. De ervaringen van de page en de ontmoetingen onderweg bieden het publiek een nieuwe en wezenlijk andere kijk op het verhaal dat al eeuwen verteld en verbeeld wordt. 

De voorstelling wordt 3 keer opgevoerd in de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom en 2 keer in Oudenaarde België maar de première is op vrijdag 15 december 20.00 uur in de RK-kerk in Ovezande.

Dit nieuw Modetheater in het voetspoor van Sint Franciscus is uniek, ongewoon en vernieuwend. De entreeprijs en de manier van aanmelden worden nog bekend gemaakt.

Het is nu wachten tot De Koninklijke Karavaan arriveert en we ons kunnen laten verrassen ……….

Sint Maartenviering

Adventramen: Kerst en/of 700 jaar Ovezande

Meld je aan en doe mee! Versier een raam in het thema van Kerst of 700 jaar Ovezande.


Allerzielen

Huisdieren en knuffelbeesten welkom bij dierendagviering 

Zondagochtend 1 oktober 9.30 uur mogen alle huisdieren of knuffelbeesten weer mee naar de kerk. De kerk in Ovezande (Hoofdstraat 60) houdt die zondag, drie dagen voor Werelddierendag, een speciale ‘dierenviering’. De dierendagmis heet eigenlijk de Sint Franciscus van Assissi-viering, omdat het een mis is ter ere van de heilige Fransiscus die alles wat leeft, dus ook de vogels en de dieren, beschouwde als zijn broers en zusters. En daarom dus gezien wordt als de heilige van de dieren. Hij stierf op 3 oktober in het jaar 1226 en zo ontstond Werelddierendag, dat een dag na zijn sterfdag, op 4 oktober gevierd wordt.

Alle parochianen en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om met hun huisdier of lief knuffeldier, naar de kerk te komen. In deze feestelijke viering ontvangen alle dieren en knuffels aan de lijn, in mand, kooi of in de armen van hun baasjes, de speciale dierenzegen van pastor Alida van Veldhoven. 

De wat grotere viervoeters moeten wachten in de pastorietuin en worden na de viering in de kerktuin gezegend.

Saxofoonconcert Niet Scheuren Maar Kleuren

Zondagmiddag 15 oktober zal er om 15.00 uur een klassiek saxofoonconcert plaats vinden in de kerk te Ovezande, Hoofdstraat 60. De saxofoon is bij het grote publiek voornamelijk bekend als Jazz instrument maar deze middag staat de saxofoon centraal als klassiek instrument met als motto: “Niet Scheuren maar Kleuren“. Nooit heeft de saxofoon een vaste plaats gekregen binnen het symfonieorkest. Saxofonist Wim de Veth probeert al jaren op zijn manier de saxofoon bij een groter publiek te promoten als klassiek instrument zoals de uitvinder Adolphe Sax het in eerste instantie ook bedoeld had. Met de warme saxofoonklanken is zo’n gekleurd concert een verademing in onze vaak onrustige alsmaar gehaaste en lawaaierige maatschappij. Een concert waarbij men tot rust komt en mensen vaak positief verrast zijn door de klassieke klanken die een saxofoon kan voortbrengen. Wim de Veth en percussionist Sven Buuron traden al eens eerder op in de kerk van Ovezande. Ruim 100 mensen genoten van de geanimeerde klassieke stukken. Klassiek en vooral speels, verfrissend en verrassend. Er kwamen veel verzoeken binnen om nog eens een concert te geven dus treden zij nu weer op in de kerk van Ovezande onder de naam “Sarimba”.

Zij zullen als duo een zeer afwisselend klassiek programma ten gehore brengen op saxofoon en marimba/vibrafoon. Percussionist Sven Buuron zal ook een paar keer een solo optreden verzorgen met verschillende slagwerkinstrumenten. Er worden werken van o.a Astor Piazzolla, David Maslanka, Ennio Moricone, Maurice Ravel en George Bizet gespeeld. Verder zal saxofonist Wim de Veth wat vertellen over het Vredesproject Sax4Pax waarbij de saxofoon een centrale rol speelt en zijn ervaringen hierover in een uniek gesprek met paus Franciscus in april van dit jaar. De entree is gratis maar gezien een dergelijk concert toch kosten met zich meebrengt wordt er na afloop van het concert een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Iedereen is zondag 15 oktober 15.00 uur van harte welkom, inloop 14.30 uur.

Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld. Kan via e-mail rk.ovezande@zeelandnet.nl of een briefje in de bus. 

Spaanse mis

Op zaterdag 9 september is bij Open Monumentendagen de RK-kerk in Ovezande (Hoofdstraat 60) geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Met een rijke traditie van 164 jaar is de kerk een schoolvoorbeeld van levend erfgoed waar honderden mensen lief en leed hebben gedeeld en nog delen.

We sluiten de dag om 19.00 uur feestelijk af met een Spaanse viering. Deze wordt voorgegaan door pastoraal werkster Ria Mangnus. De koren Con Dios en Missicanto zullen de viering opluisteren met hun prachtige zang en ons in hogere Spaanse sferen brengen. U bent van harte welkom.

Saxofoon en Marimba

Vooraankondiging. Op zondag 15 oktober gaat het gebeuren: het succesvolle saxofoonconcert van Wim de Veth van vorig jaar krijgt een vervolg. Samen met marimba speler Sven Buuron wordt een topconcert gegeven. Start om 15.00 uur, gratis.

Nadere info over aanmelden volgt.
Save the date.

Je doet er toe !!

Gezamenlijk met de parochiekernen OZB, ’s-Heerenhoek, Heinkenszand, Lewedorp en Kwadendamme willen wij als parochiekern Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ovezande onze patroonheilige herdenken op zaterdag 12 augustus 19.00 uur.

Datum: 12 augustus 2023

Thema: Jij doet er toe !!

Tijd: 19.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Paul Verbeek

Koor: gelegenheidskoor

Kinderen: kindernevendienst

Collecte: 1e collecte alles-in-één voor het pastoraat

2e collecte voor Stichting Onyame

Stichting Onyame zet zich in voor mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven. Doel is om hen mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Het werk van Onyame in Ghana is gericht op de twee meest kwetsbare groepen: vrouwen en kinderen. Info: www.onyame.nl

Verzoek: Graag een (veld)bloem meenemen voor de bloemenhulde bij Maria in de veldkapel 

Na afloop: koffie/thee/fris bij de veldkapel.

Iedereen is van harte welkom op zaterdag, 12 augustus om 19.00 uur in de RK-kerk, Hoofdstraat 60 in Ovezande. Tot dan !

Werkgroep Maria Tenhemelopneming

Klomppopviering Kom in beweging

Op zondag 28 mei is de jaarlijkse viering in de tent op het festivalterrein van Klomppop in Ovezande. De viering met als thema “Kom in beweging” begint om 10.30 uur. De voorganger is pastoraal werker Jeanine Heezemans. De dagen ervoor was er op deze plek volop beweging bij Klomppop en vanaf de middag vindt hier het befaamde straatfestival plaats. Op deze Eerste Pinksterdag komt ook de kerk in beweging, geen viering in de eigen kerk maar midden op het festivalterrein. En ook passend bij Pinksteren, een periode van begeestering en een aanzet om als mens in beweging te komen. Ook tijdens de viering zal stilzitten niet mee vallen. De passende en swingende muziek van kwintet De Woody’s zal vanzelf voor de nodige beweging zorgen. Met nummers als It’s just Bach, Top of the World, When the Saints en Halleluja zetten de Woody’s de Pinksterviering de nodige luister bij. 

Kom in beweging op zondag 28 mei 10.30 uur naar het festivalterrein (Nieuwstraat 31 Ovezande.

Tentoonstelling Openbaeriengen in beeld

Het Bijbelboek Openbaringen, wat in het Zeeuws is vertaald, heeft Jopie Minaard in 32 schilderijen uitgebeeld. Met haar kenmerkende eigen stijl laat zij het Bijbelverhaal prachtig zien in de schilderijen en opgenomen in haar boek ‘Openbaeriengen in beeld’. Deze 32 schilderijen van de talentvolle schilderes worden in de meimaand in de RK-kerk van Ovezande tentoongesteld.
Iedereen is van harte welkom op de zondagen 7, 14, 21 en 28 mei, steeds van 14.00 tot 16.30 uur. We hopen dat velen mogen genieten van de prachtige expositie.
Op zondag 7 mei a.s. wordt om 14.00 uur in de kerk (Hoofdstraat 60 in Ovezande) de tentoonstelling geopend. Jopie en haar man Jan zullen dan een presentatie verzorgen en eventuele vragen beantwoorden. Met de tekst en uitleg krijgt de tentoonstelling nog meer diepgang. 
We hopen op veel bezoekers.

Rommelmarkt 15 april

Samen Sterk organiseert een grote rommelmarkt

De Ovezandse kerk neemt in het dorp een centrale plaats in. Een markeringspunt en een verbindingspunt tussen mensen. Voor de instandhouding van de kerk dragen gelukkig heel veel mensen een steen(tje) bij. Maar als er iets bijzonders moet gebeuren, komt de werkgroep Samen Sterk voor de Kerk in actie. Zo ook nu voor het schilderwerk van de pastorie. Veel gebeurt door vrijwilligers maar nu is ook de dure inzet van een professioneel bedrijf noodzakelijk. Om de financiële pijn wat te verzachten organiseren we een grote rommelmarkt.

Deze vindt zaterdag 15 april vanaf 13.00 uur plaats in de CZAV-loods, Platteweg 19 in Driewegen. De opbrengst is voor het schilderwerk van (Theehuis) de Pastorie in Ovezande. Om 15.30 uur start de verkoop bij opbod. Veilingmeester is pastoraal werker Rens Stobbelaar. Bij de markt zijn er koffie/thee en wafels en broodjes verkrijgbaar. Nakaarten aansluitend aan de rommelmarkt kan onder genot van een hapje en een drankje met muziek van DJ Michel. 

Iedereen is van harte welkom!!

opening van Theehuis de Pastorie

Iedereen is van harte welkom1

Mini Passion en theater Pasen in Fragmenten

Vrijdag 24 maart stond Ovezande in het teken van de Passion40Daagse. Bij de entree van ons dorp stond de Passion en de voorstelling ook al groots aangekondigd. De Passion was rond 12.00 uur goed zichtbaar door het verlichte kruis bij Maria uit de Beuk. Bij het uittesten 

bleek echter dat de harde wind ons parten speelde. De kaarsjes in de glazen potjes woeien binnen de kortste keer uit. Dat was aanleiding voor plan B. Het grote kruis van 4 x 2 meter toch weer maar afbreken en in de kerk opbouwen. Toen de laatste hand werd gelegd aan de opbouw, kwamen de eerste leerlingen van basisschool De Zandplaat binnen. Elke leerling heeft -met een eigen wens of intentie erbij- een kaarsje in een glazen potje opgestoken bij het kruis. Daarna was er tijd voor een passend verhaal door Charlotte en pastoraal werker Alida.

Rond 15.00 uur werden passende liederen verzorgd door het dames- en herenkoor, afgewisseld met mooie teksten en gedichten. Voor de vele belangstellenden was er de dag door koffie/thee en wat later op de dag keuze uit diverse soepen. Vanaf 18.30 uur werd het paasverhaal verteld, afgewisseld met liederen, vertolkt door Oal-In uit Ovezande en SingingVoices van Kwadendamme. Velen hebben genoten van de intense teksten en muziek.

De inloop voor de voorstelling Pasen in Fragmenten liep samen met de laatste teksten en liederen rondom het Passion kruis. Ook voor de voorstelling was er veel belangstelling. Het waren zes indringende verhalen waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het verhaal van Pasen vertelden. De verhalen van verteller Kees Posthumus, van de wonderbare spijziging tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers, vroom en vrolijk verteld, werden gelardeerd met prachtige meditatieve Perzische muziek van Henk van Glabbeek. 

Een ooggetuige vertelde hoe duizenden mensen aten van vijf broden en twee vissen, nadat alle friet en shoarma was uitverkocht. Het eigenwijze ezeltje waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt, vertelde hoe het was om toegejuicht te worden door een grote menigte. Het ezeltje bleek niet zo’n fan van mensen, daar zou hij niet mee willen ruilen. Een paard zou hij daarentegen best willen zijn. Toen hij mee moest van een mens, dacht ie “Vergeet het maar”. Totdat deze bijzondere mens aan de ezel vroeg “Ga je mee paard?”. Toen was de ezel verkocht… Maria vertelde over de droevigste dag van haar leven, de dag waarop haar zoon stierf. Een van de vrouwen uit het gevolg van Jezus vertelde hoe zij op Paasochtend naar het graf van Jezus gingen en het leeg vonden. De Emmaüsgangers vertelden over hoe ondanks al het verdriet en pijn het verhaal van Jezus toch doorgaat. De voorstelling eindigde met een passende versie van Halleluja.

Pasen viel heel vroeg dit jaar in Ovezande. Met de Passion en Pasen in Fragmenten hebbenwe het paasverhaal van dichtbij en intens kunnen beleven.

Ad Schenk 

Met dank aan de Culturele Raad Borsele die deze dag en voorstelling mee mogelijk hebben gemaakt.

Pastoor van Hees overleden

Mobiele kerk op reis

In 2022 gaat de Ovezandse mobiele kapel meerdere keren op reis. Op 2 april is de kapel op het Scheldeplein in Vlissingen te vinden, 29 mei bij de Klomppopviering en ’s midddags bij het Straatfestival, 4 juni bij de Dag van het Landschapspark, 9 juli bij de braderie in Heinkenszand, 13 juli bij de Kraaijert on Lewedorp, 22 juli bij de Dag ter ere van Maria Magdalena. Ook brengen we dit jaar nog een bezoek aan de Cornelia in Zierikzee.