Algemene informatie bestuur


De parochie behoort tot het Bisdom Breda. Onze bisschop is Mgr. Dr. J. W. M. Liesen Veemarkstraat 46, 4811 ZG Breda.  Tel. nr. 076-5223444. Zie ook de site www.bisdombreda.nl

Ook regionaal worden zaken samen gedaan. De parochiekern maakt deel uit van de Pater Damiaanparochie. Samen met de H. Mariaparochie op Walcheren is er samenwerkingsverband Boven de Schelde. Binnen dit  verband is er één pastoraalteam, dat de eindverantwoordelijkheid heeft voor het pastorale werk in alle parochiekernen. Voor meer informatie over het pastoraal team en de Pater Damiaanparochie verwijzen wij u graag naar www.paterdamiaanparochie.nl

Op deze site zijn ook de kerkdiensten in de regio te vinden. Tevens vindt u daar informatie over het regionale blad Parochienieuws. Het pastorale werk echter kan niet door het betrekkelijk kleine team  alleen gedaan worden. De medewerking van velen is noodzakelijk. In het parochiebestuur is ook onze parochiekern vertegenwoordigd. Daarnaast is er een parochiekerncommissie, die elke 2 maanden bijeen komt.