Algemene informatie financiële zaken


Voor betalingen, parochiebijdrage en giften kunt u terecht op bankrekeningnummer NL27RABO03460 08 948 t.n.v. Pater Damiaanparochie (dat is het bankrekeningnr. van onze parochiekern).

Door het bisdom worden jaarlijks de tarieven voor bepaalde diensten vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2023 zijn de nieuwe tarieven vastgesteld. Vanaf 1 januari 2024 worden deze weer opgehoogd; 690 -> 700 euro; 345 -> 350 euro; 460 -> 467 euro; 156 -> 160 euro; Misintentie blijft 12 euro.

Het bedrag voor het stipendium (intentie tijdens de viering) is € 12,-.
Aan degenen die niet deelnemen aan de parochiebijdrage zal een tarief worden gevraagd bij gelegenheid van:

– een huwelijks- of uitvaartdienst € 690,-
– een jubileumdienst € 345,-
– een dienst in het crematorium of op de begraafplaats,
zonder voorafgaande kerkelijke dienst
€ 460,-

(ook worden de reiskosten in rekening gebracht)

Aan degenen die beneden het minimum (€ 156,- per jaar), deelnemen aan de parochiebijdrage, kan op deze tarieven een reductie worden gegeven die gelijk is aan de feitelijke parochiebijdrage van de afgelopen drie jaren.

Het advies voor de jaarlijkse parochiebijdrage is 1% van het netto besteedbaar inkomen, met een minimum van € 156,-  volgens 1% minimum inkomen.  Uiteraard is ieders bijdrage naar vermogen van harte welkom. Voor nu en voor de toekomst van onze parochie en kerk blijft ieders inspanning hard nodig.

Indien parochianen gebruik maken van vieringen zoals Doop, Eerste Communie en Vormsel en niet (of beneden het geldende minimum) bijdragen aan de parochiebijdragen wordt hen ter vergoeding van de kosten gevraagd deel te gaan nemen aan de parochiebijdrage. Indien men hier geen gebruik van maakt, kan er een tarief van € 156,- in rekening worden gebracht.